Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Gemmu Máriu Danišovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 18. januára 2024 v Mendryke, v 93. roku života

74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 25. januára 2024 o 10.00 h. na cintoríne vo Svitavách.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Mendryke.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!

Od Adventu do Vianoc

Naše putovanie Adventom sme v našej farnosti začali v duchu radosti a štedrosti. Členovia Konferencie sv. Vincenta sa na dva dni prezliekli do kostýmu tímu sv. Mikuláša. Malý darček, ktorým boli naši starkí obdarovaní, vyčaril úsmev na ich tvárach. Anjelik s osobným prianím, ktorý pripravili deti v škole, zostane pre nich krásnou spomienkou na návštevu z neba. Ďalšou našou zastávkou na ceste Adventom bola duchovná obnova členov vincentskej rodiny. Chvíle trávené s Božím slovom, uvažovanie nad listom nášho generálneho otca na Advent, možnosť svätej spovede či priateľské rozhovory vytvárali atmosféru bratstva, otvorenosti a srdečnosti. Deväť dní pred Vianocami naše rodiny prijali Svätú rodinu, ktorá hľadala prístrešie, v podobe obrazu. Svätý Jozef s Pannou Máriou boli srdečne vítaní aj v príbytkoch našich starkých. Boli to dojímavé chvíle šťastia, modlitby, ticha a spevu adventných piesní nadýchané túžbou po Kniežati pokoja. Radostnú zvesť o narodení nášho Spasiteľa nám do našich príbytkov priniesli naši malí koledníci, ktorí ju ohlasovali čistotou a úprimnosťou ich detských sŕdc. Ďakujeme Ti, nebeský Otecko, za krásne chvíle, ktoré sme mohli spolu prežiť v našom farskom spoločenstve. Nech odkaz Vianoc, že „…Božie oči žiaria láskou k nám…“ osvetľuje každý náš deň v tomto novom roku.

Dkl Svaľava

Vincentská rodina sa pripravuje a sviatok svojho Zakladateľa svätého Vincenta de Paul

V Nitre, v Provinciálnom dome dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul  sme sa veľmi potešili, keď ku nám zavítala skupina mladých ochotníkov z Českej republiky.

Pod vedením obetavej pani katechétky pani Borovičkovej mládež farského spoločenstva z farnosti Zašova neďaleko Valaského Meziříčí nám sprítomnili životný príbeh svätého Vincenta de Paul krásnym hudobno-slovným pásmom.

V rýmovaných textoch vtipne predstavili udalosti zo života svätca. V piesňach vyspievali jeho duchovný profil. Hudobná skupina dodala sviežosť a rytmus celému predstaveniu. Výborné ozvučenie nám zaistilo nerušený zážitok a pohodu. Svojou čistou, radostnou mladosťou nám títo mladí dobrovoľníci – spoza hraníc – rozohriali srdcia a zanechali krásny duchovný zážitok.

Oslovilo nás aj radostné a pritom kultivované správanie týchto mladých kresťanov.

Ďakujeme za pekný duchovný a umelecký zážitok!

Želáme im nové tvorivé inšpirácie a Božie požehnanie!

Deviatnik pred sviatkom sv. Vincenta de Paul

9. DEŇ – Cirkev chudobných

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, verný syn rímskokatolíckej Cirkvi, oroduj za nás!

8. DEŇ – Nové formy otroctva

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, ktorý si aj v otroctve zachoval pravú slobodu, oroduj za nás!

7. DEŇ – Hrôza vojny

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, dôsledný odporca zásad sveta, oroduj za nás!

6. DEŇ – Ježiš prebýva na našich uliciach

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, veľkodušný v rozdávaní almužny chudobným, oroduj za nás!

5. DEŇ – Obnova rodín, ktoré sú v kríze

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, aby sme ťa nasledovali ako verné deti svojho otca, oroduj za nás!

4. DEŇ – Boží ľud, migranti a vysídlení

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, veľmi trpezlivý vo všetkých protivenstvách, oroduj za nás!

3. DEŇ – Naliehavá výzva k svätosti

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, verný nasledovník Kristovho života a jeho čností, oroduj za nás!

2. DEŇ – Evanjelizátori potrebujú byť evanjelizovaní
Modlime sa:
Láskavý Bože, zapáľ naše srdcia túžbou slúžiť ti! Povolal si nás, aby sme evanjelizovali našich blížnych a pracovali v prospech ich spásy v napodobňovaní nášho Pána Ježiša Krista. Pouč nás svojím príkladom a daj nám všetky cnosti, ktoré patria skutočným evanjelizátorom. Naplň nás horlivosťou, aby sme zapálili svet. Vo svojom milosrdenstve nám udeľ tieto milosti, ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätý Vincent, horlivý v modlitbe a evanjelizácii, oroduj za nás!
1. DEŇ – Kristus svätého Vincenta de Paul
Modlime sa:
Láskavý Bože, zapáľ naše srdcia túžbou slúžiť ti! Povolal si nás, aby sme evanjelizovali našich blížnych a pracovali v prospech ich spásy v napodobňovaní nášho Pána Ježiša Krista. Pouč nás svojím príkladom a daj nám všetky cnosti, ktoré patria skutočným evanjelizátorom. Naplň nás horlivosťou, aby sme zapálili svet. Vo svojom milosrdenstve nám udeľ tieto milosti, ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätý Vincent, žijúci Duchom Ježiša Krista, oroduj za nás!

🥾🥾 Zajtra začneme deviatnik na počesť svätého Vincenta de Paul svätca lásky. Od 18. do 26. septembra budeme putovať každodennosťou spolu s ním. Pozývame aj teba, otvor svoje srdce a pridaj sa k nám…

Deň otvorených dverí Kaštieľa v Ladcoch

Dňa 22.7.2023 sa v rámci “dní obce Ladce” konal aj deň otvorených dverí Kaštieľa v Ladcoch v čase od 9.30 do 15. hod. Tento kaštieľ je pamätným miestom, kde niektoré naše ešte žijúce sestričky prežili svoju počiatočnú formáciu.

Jeho súčasnej majiteľke p. Silvii Da Col Heisar sa počas tohto dňa podarilo sprístupniť jeho zrekonštruovanú časť. Ďakujeme jej za milé privítanie, sprevádzanie v obnovenej časti kaštieľa a záujem o históriu života našich sestier v ňom. Vo vytvorenej expozícii sa nachádza aj naše dobové rúcho so známym kornetom. Naše staršie sestričky si zaspomínali, aké krásne chvíle tu prežili a boli vďačné, že mohli po mnohých rokoch navštíviť miesto svojej mladosti v Bohu zasvätenom živote. “Nech je za všetko zvelebený Boh” – ako by povedal náš zakladateľ sv. Vincent. Ďakujeme nášmu Nebeskému Otcovi za obnovu tohto pre nás tak drahého miesta, s ktorým sa spája časť našich dejín.

Duchovní obnova rodin v Brně

Letos jsme vyrazili po delší covidové pauze na poutní místo Hostýn na duchovní obnovu rodin. Dorazilo devět rodin s celkovým počtem 45 členů. I přes nemalou dopravní zácpu na dálnici jsme se sešli na večeři a zahájili program obnovy. Ve společenském sále jsme se navzájem představili a povídali si do pozdějšího večera.

Ráno nás čekala výborná snídaně, společná modlitba a mše svatá v místní bazilice. Před obědem jsme se setkali na přednášce o.Janka na téma hranice v manželství. O tom jsme pak mohli v poledním klidu rozjímat.

Odpoledne nás vytáhli sluneční paprsky na křížovou cestu. Ta byla pro určená hlavně pro děti, aby se zamysleli nad vztahem mezi kamarády. A aby uvažovali o velké Boží lásce, která se pro nás obětovala na kříži skrze pana Ježíše, abychom byli šťastní a jednou se všichni setkali v nebi.

Po večeři jsme se setkali na diskusi s o.Jankem, který nám obětavě odpovídal na naše otázky v oblasti víry, manželství a života s Bohem.

Poslední den naší obnovy jsme oslavili společnou mši svatou s o. Arcibiskupem. A poté růžencem s dětmi v okolní přírodě. Nakonec jsme dětem rozdali sladké odměnu za účast na obnově a programu a po obědě sbalily kufříky a vyrazili do našich domovů, obohacení o krásné rodinné zážitky, obdařeni milostmi p.Marie Hostýnské a pevnou nadějí, že Bůh nás miluje a pečuje o naše rodinky.

Už při pořádání této duchovní obnovy jsem byla přesvědčená, že nás Bůh volá k načerpání sil a prohloubení přátelství ve farní rodině, s velkou přímluvou p. Marie Hostýnské, neonemocněl ani jediný účastník a sešli jsme se v plném počtu. I přesto, že  okolo řádí mnoho viróz a obzvláště děti jsou na náchylnější k nemocem. Děkuji Bohu za čas strávený s lidmi podobného smyšlení. Je to velké povzbuzení při následování Krista a nesení všech těžkosti každodenní rodinného života. Celou obnovou nás také doprovázela sestra Margita z naší farnosti, která nás podpořila dobrou náladou, úsměvem a obětovala své bolesti a nemoc za naše posvěcení a upevnění vztahů v rodině. Kéž ji to Pan odplatí a posiluje ji v nemoci a žehná její činnosti ve farnosti. Příští rok se budeme opět těšit na další setkání!

Zriadenie komunity v Rožňave

V nedeľu 27. septembra, na sviatok nášho svätého Zakladateľa, Vincenta de Paul, bola v meste Rožňave otvorená nová komunita.

Na slávnostnú svätú omšu, ktorú slúžil dp. Roman Haško z Košíc, prišli i naše tri spolusestry z košickej komunity, ku ktorej doteraz patril tento pridružený dom, a spestrili bohoslužbu spevom a hudbou. O. Roman nás vo svojej homílii povzbudil tromi bodmi – ako to robieval sv. Vincent, a to: vernosťou v modlitbe, láskou k chudobným a pozornosťou k spoločenstvu.

Po sv. omši nám sestra vizitátorka, sr. Damiána, prečítala dekrét zriadenia komunity a pripomenula začiatky tohto nového diela v prospech tých najnúdznejších v tomto kraji. Pri sviatočne prestretom stole sme sa občerstvili na tele, ale i na duchu veselými spomienkami.

Jedna sestra pracuje v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého ako katechétka a dve sestry pracujú v Diecéznej charite Rožňava v službe ľuďom bez domova. Sestry sa venujú aj iným núdznym v meste a v okolí, zvlášť rómskym deťom. Vyprosujme Božie požehnanie pre život a službu našich sestier na tomto novom pôsobisku.

Aj tento rok Vincentská rodina bojuje proti hladu

Spolu s ostatnými vetvami Vincentskej rodiny sa aj tento rok zapájame už do 14.ročníka verejnej zbierky Boj proti hladu. Touto formou môžeme pomáhať zmierňovať utrpenie ľudí na Slovensku i v zahraničí. Konkrétne misijné diela Vincentskej rodiny sú zárukou adresnej pomoci tým najchudobnejším. Viac informácií o možných formách pomoci, výnosoch predchádzajúcich ročníkov zbierok i uskutočnených projektoch nájdete na https://www.bojprotihladu.sk

Ďakujeme!