Ctihodní

Byť „ctihodný“ znamená, že pápež vyhlásil hrdinskosť čností, ale ešte je potrebný zázrak k blahorečeniu.

Pred týmto vyhlásením je potrebné čakať na úsudok 9 teológov. Po ich priaznivom stanovisku sa k Positiu a hrdinskosti čností vyjadruje kolégium kardinálov a biskupov. Potom prefekt Kongregácie pre kauzy svätých predloží záležitosť Svätému Otcovi. Pápež potom schvaľuje čítanie „dekrétu hrdinských čností“, ktorý robí „z Božieho služobníka“ «ctihodného».