Hradec Králové

Dnes tvoríme komunitu 3 sestry. Komunita Hradec Králové bola založená roku 2001 od toho času sa tu vystriedalo viac sestier. V začiatkoch pôsobenia sestry pracovali vo fakultnej nemocnici na chirurgickej klinike. Tri sestry pôsobili určitú dobu aj na dekanstve. Od roku 2016 sestry začali službu ako ošetrovateľky v teréne v oblastnej charite a v súčasnosti tam pracujú dve sestry. Jedna z nich tiež pomáha na ľudových misiách kňazom Misijnej spoločnosti. Tretia sestra pracuje ako sociálny pracovník – metodik a koordinátor vzdelávania Diecéznej katolíckej charity,  aktívne spolupracuje s Diecéznym centrom pre mládež, zapája sa do Trojkráľovej zbierky a projektu „Adopce na dálku“.