skip to Main Content

Blahoslavené
Španielske mučenice

Blahoslavená 
Maria Magdaléna Fontaine
a spoločníčky

Blahoslavená
Marta Wiecka

Blahoslavení
Ľudovít Jozef François
Ján Henrich Gruyer
Peter René Rogue

Blahoslavený
Michal Ghebre

Blahoslavená
Margita Rutan

Blahoslavené
Mária Anna Vaillot
a Odilia Baumgarten

Svätý
Ján Gabriel Perboyre

Svätá
Alžbeta Anna Baley Seton

Svätá
Jana Antida Thouret

Back To Top
×Close search
Search