Bardejov

Komunita dcér kresťanskej lásky 
pôsobí i na severovýchode Slovenskej republiky v meste Bardejov.

Toto mesto píše svoju históriu už viac než 769 rokov. Je to významné mesto, ktorého cennou devízou sú pamiatky vytvorené v období stredoveku. Je známe tiež svetoznámymi kúpeľmi, krásnou okolitou prírodou a pomerne nenarušeným životným prostredím. Ponúka spojenie liečebného pobytu, turistiky, prezentáciu zachránených stredovekých pamiatok i pamiatok ľudového staviteľstva v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch. Ich najvzácnejším bohatstvom sú liečivé minerálne pramene, ktoré svojim zložením patria medzi najvýznamnejšie v Európe. Mesto Bardejov je historicky a kultúrne bohaté mesto, považované za jedno z najkrajších slovenských miest. Najvzácnejšou časťou mesta je Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor Sv. Egídia – gotickou trojloďovou bazilikou postavenou na mieste bývalého kláštorného komplexu cisterciánov. V  Bardejove žijú vo väčšine Slováci, ale taktiež Rusíni, Ukrajinci, obyvatelia z Čiech a Moravy, Poľska, Maďarska a početnú skupinu tvoria Rómovia. 
K 29.1.2010 malo mesto Bardejov 33 114 obyvateľov. Z tohto počtu obyvateľstva má naša farnosť sv. Egídia 24 626 obyvateľov. Početnú skupinu tvoria rímsko- katolícki veriaci s počtom 15 197.
Ďalšou početnou skupinou sú grécko- katolícki veriaci, ale žijú tu aj evanjelici, pravoslávni a veriaci patriaci do Cirkvi bratskej.


Príchodom prvých troch sestier do Bardejova 30.8.2010 sa začala aj misia dkl v tomto meste.Momentálne tvoria komunitu 3 sestry.  Bývajú v byte, ktorý je súčasťou v Pastoračného centra na sídlisku Družba vzdialenom od mesta asi 1800 metrov. Súčasťou PC je verejná kaplnka Božieho milosrdenstva.


Sestry slúžia v oblasti:

  • Zdravotníctva

Pracujú  ako zdravotné sestry, v ADOS-e (Agentúre domácej ošetrovateľskej službe) v Bardejove a okolí, ošetrujú a opatrujú starých a chorých ľudí, predovšetkým v domácnosti a v ZOS, venujú sa chudobným a opusteným.

  • Služba vo farnosti

Vo farnosti sa stretávajú s mládežou a deťmi, spolupracujú s kňazmi farnosti, venujú sa birmovancom, zapájajú sa do rôznych aktivít farnosti, starostlivosť venujú tiež Pastoračnému centru a kaplnke Božieho Milosrdenstva.

Pravidelne prinášajú sv. prijímanie starým a chorým ľuďom do domácností a nemocnice, podľa možností  sprevádzajú zomierajúcich v rodinách a snažia sa o duchovnú podporu príbuzných. Spolupracujú tiež so ZZM  v Bardejove, ktoré je známe podomovou návštevou putovnej sochy Panny Márie v rodinách.