Bardejov

V súčasnosti tvoria komunitu 4 sestry. Malá komunita v Bardejove pôsobí od roku 2010. Naším poslaním je služba vo farnosti. Jedna sestra pracuje v Cirkevnej spojenej škole sv. Egídia ako vychovávateľka. Tri sestry sú v dôchodkovom veku.

Sestry pravidelne prinášajú Eucharistiu starým a chorým ľuďom v domácnostiach a domove dôchodcov. Bývanie v pastoračnom centre na Družbe nám poskytuje príležitosť na stretnutia a načúvanie ľuďom, ktorí prichádzajú do verejnej kaplnky, ktorá je súčasťou centra. Prispievame aj k starostlivosti o kaplnku a priestory PC. Jedna zo sestier, ako dobrovoľníčka, pravidelne navštevuje stacionár v Bardejovskej Novej Vsi. Načúvaním, povzbudivými slovami a spoločnou modlitbou sprevádza klientov, aj zamestnancov zariadenia.

Vo farnosti sa v spolupráci s kňazmi zapájame do farských aktivít, venujeme sa deťom, mladým ľuďom a animácii birmovancov. Spolupracujeme so skupinami ZZM a každoročne organizujeme zbierku Boj proti hladu v ktorej sa aktívne angažujú ochotní laici. Snažíme sa o otvorenosť pre potreby ľudí, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii a sociálne slabé rodiny, ktorým sprostredkujeme pomoc.