Rožňava

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Dňa 28. 2. 2021, po počiatočnej formácii v seminári Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky v Nitre, bola sr. Michaela poslaná do svojej prvej misie do našej komunity. Deo gratias!

Annex v Rožňave vznikol 21. 11. 2019. Jeho začiatok je spojený s príchodom relikvií sv. Vincenta do Rožňavy. Sestry sem prišli na pozvanie otca biskupa Stanislava Stolárika. Po roku, 27. 9. 2020, bola oficiálne zriadená miestna komunita.

Jedna sestra učí náboženstvo na Katolíckej základnej škole s materskou školou sv. Jána Nepomuckého a dve sestry slúžia ľuďom bez domova a rodinám v núdzi v Diecéznej charite Rožňava. Pomaly spoznávame okolie a chudobných, ktorých je tu naozaj dosť. Je tu veľká bieda, nielen materiálna ale i duchovná. Snažíme sa byť vnímavé na ich potreby a otvorené pre všetko, čo nám Pán posiela.