Rožňava

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Annex v Rožňave vznikol 21.11.2019. Jeho začiatok je spojený s príchodom relikvií sv. Vincenta do Rožňavy. Sestry sem prišli na základe pozvania otca biskupa Stanislava Stolárika. Po roku 27.9.2020 bola oficiálne zriadená miestna komunita. 
Jedna sestra učí na základnej katolíckej škole a dve sestry slúžia ľuďom bez domova v miestnej charite. Pomaly spoznávame okolie a chudobných, ktorých je tu naozaj dosť. Je tu veľká nie len telesná, ale i duchovná bieda.  Snažíme sa byť vnímavé na ich potreby a otvorené na všetko čo nám Pán posiela.