Rožňava

V súčasnosti tvoria spoločenstvo 2 sestry. Annex v Rožňave vznikol 21.11.2019. Jeho začiatok je spojený s príchodom relikvií sv. Vincenta do Rožňavy. Sestry sem prišli na základe pozvania otca biskupa Stanislava Stolárika. 
Jedna sestra učí na základnej katolíckej škole a druhá sestra slúži ľuďom bez domova v miestnej charite. Pomaly spoznávame okolie a chudobných, ktorých je tu naozaj dosť. Je tu veľká nie len telesná, ale i duchovná bieda.  Snažíme sa byť vnímavé na ich potreby a otvorené na všetko čo nám Pán posiela.