1. téma – Svetlo

V týchto prvých dňoch roka vám v mene Spoločnosti dcér kresťanskej lásky posielam predovšetkým svoj sesterský pozdrav a uistenie o modlitbe. Aby sme sa spoločne vedeli dať do služieb pokoja našim bratom a sestrám, ktorí nejakým spôsobom trpia.

O 5 mesiacov oslávime 400. výročie toho, čo v Spoločnosti nazývame „Turíčne svetlo“.

4. júna 1623, v deň Turíc, sa Lujza de Marillac modlila v kostole sv. Mikuláša des Champs v Paríži, v obavách o svoju budúcnosť, pretože bola mladá, vydatá a mala syna. No v hĺbke duše cítila, že Pán má s ňou nejaký plán. Čo to bolo za volanie?

V ten deň vďaka Božej milosti pochopila, že príde čas, keď bude môcť sľúbiť Bohu, že sa mu celkom odovzdá, spolu s ostatnými v spoločenstve a že bude slúžiť trpiacim tej doby, osobitným a novým spôsobom na tú dobu. Vnímala, že zasvätené ženy budú môcť slúžiť Pánovi „odchádzajúc a prichádzajúc“, ako to sama vyjadrila.

Potom, v priebehu rokov jej Pán, udalosti, svätý Vincent de Paul a samotní chudobní umožnili špecifikovať, čo jej pošepkal Duch Svätý a čo sa stalo povolaním Dcér kresťanskej lásky.

Môžeme povedať, že toto svetlo sa prenáša až doteraz, aby nadobudlo farbu našej doby v 97 krajinách, kde sú prítomné Dcéry kresťanskej lásky.

Ako počúvať Ducha Svätého? Ako v 21. storočí rozumieme „odchádzaniu a prichádzaniu“ ? Aký je zmysel „spoločného života“ ?

Každý mesiac až do júna nájdete na internetovej stránke video o svätej Lujze, ktoré poskytne základné prvky na pochopenie jej myšlienok.

Aby sme si pripomenuli túto udalosť, je dôležité sláviť, modliť sa, viac sa vracať k evanjeliu, prehlbovať spisy svätej Lujzy de Marillac, ale možno odvaha lásky je tým najlepším spôsobom, ako byť vernými pochopeniu, ktoré dostala od Pána v tento deň Turíc.

Tak ako svätá Lujza, aj my počúvajme Ducha Svätého, odvážme sa viac zaangažovať s mužmi a ženami našej doby, aby sme bránili spravodlivosť a ľudskú dôstojnosť, v duchu solidarity a bratstva.

Vzdávajme vďaky za život svätej Lujzy, za to, čo nám odovzdala a čo nás pobáda pripojiť sa k našim bratom a sestrám, ktorí trpia v duchu pokory, jednoduchosti a lásky.

Šťastný a požehnaný nový rok 2023!

Sr Françoise Petit, generálna predstavená