Lokca

V súčasnosti má komunita štyri sestry. Svätý Vincent je od roku 2009 „doma“ aj vo farnosti Lokca cez komunitu troch dcér kresťanskej lásky. V roku 2008 mali vo farnosti Lokca ľudové misie Pátri vincentíni. Vincentská rodina tu už bola známa, veď z Lokce pochádza 9 vincentiek.
Veriaci, najmä mládež, možno inšpirovaní aj misiami, sa začali modliť, aby k nim prišli sestričky. Bolo vidieť potrebu najmä v dvoch oblastiach.  Služba starým a chorým po domoch s dôrazom na venovanie času a službu ucha,čas pre deti a mládež na užitočné vyplnenie voľného času a „vkladanie kvapiek dobra“ cez aktivity, modlitbu, hry…Tak vznikol a doteraz slúži farský klub „Tu sme doma“ v Lokci a v Ťapešove, tiež týždenné návštevy starých a chorých so sv. prijímaním a venovaním času podľa potreby a okolností. Okrem stretávania vo farskom klube mladí so sestričkou pravidelne raz mesačne navštevujú chorých a starých v Domove dôchodcov v Novoti, príležitostne zabezpečujú pomoc slabším žiakom doučovaním, konajú brigády s upratovaním a čistením prostredia, v ktorom sa stretávajú. Veľkou radosťou je pre nás aj kňazské povolanie z prvých animátorov klubu.
Zapájame sa, prípadne organizujeme aj ďalšie farské a pastoračné aktivity: služba lektora, spevokol… Od začiatku pôsobenia bolo s mladými, a v posledných rokoch aj s dospelými, nacvičených osem väčších divadiel (napr. Tajomstvo tichej noci, Snehulienka, Pollyanna, Fatima, Sv. Vincent…)  a veľa menších scénok, akadémií, pobožností, programov (napr. na Vianoce, Veľkú Noc, sv. Vincent, Zázračná medaila…) V blízkej farnosti prebehla formácia a pracuje skupina Spolku kresťanskej lásky. Panna Mária Zázračnej medaily putuje v siedmych skupinách po rodinách. V našej farnosti sa konala základná formácia aktívnych členov ZZM pre Oravu. Toho času prebieha formácia detí a mládeže pre Združenie mariánskej mládeže (počnúc Anjelským spolkom). Končí už druhá séria desaťvíkendového kurzu animátorov ZMM.
V rámci farnosti každý rok pripravujeme detský karneval s konkrétnou poučnou témou a divadelným úvodom, a v lete detský tábor s motivačnou témou (účasť okolo sto detí). V pôste býva Krížová cesta pre rodiny po dedine a mladí pripravujú scénickú krížovú cestu v kostole. V minulosti boli nacvičené tiež scénická a tieňová krížová cesta. Každý rok sa zapájame do zbierky „Boj proti hladu“ v spolupráci s veriacimi a mládežou v našej farnosti a na okolí. Na podnet kňazov Misijnej spoločnosti sme sprostredkovali pre rodiny a spoločenstvá z našej farnosti, prijatie vyše 30 detí z Kene do „adopcie na diaľku“. Pri niektorých príležitostiach máme deň otvorených dverí a adoráciu v našej kaplnke. Peknou akciou býva Deň rodiny (každé dva – tri roky) keď je farnosťou vyhlásená téma – naposledy „Rodina – kolíska života“ a rodiny maľujú symbolické obrazy a myšlienky k tejto téme na panelový múr pri autobusovej zastávke. Veľkou pomocou v službe chudobným sú nám projekty, ktorými môžeme sprostredkovať Božiu štedrosť a hlbšie spoznať biedu a utrpenie rodín.
Najnovšou výzvou, ktorou nás Pán oslovil asi pred štyrmi rokmi, je ochrana detí pred zlým psychosociálnym prostredím v rodinách. Snažili sme sa pomôcť umiestnením detí v liečebno – výchovnom zariadení a ďalšej matke s deťmi umiestnením v krízovom centre. Tiež aj chudoba ľudí v rôznych závislostiach. S pomocou Božou sme doteraz pomáhali približne dvadsiatim ľuďom nielen z našej farnosti, ale aj z okolia. Ide najmä o vybavenie, vybavovanie dokladov, sociálnych dávok, konzultácie s odborníkmi, s obecnými úradmi, zdravotníckymi zariadeniami, s vyšším územným celkom, DSS…  Niekoľkí po liečení (aj viacnásobnom) sú už umiestnení v resocializačných zariadeniach a v Domove dôchodcov. Aj v súčasnosti sa na nás obracajú o radu a pomoc príbuzní, pracovníci zdravotných zariadení, aj priamo ľudia, ktorí si uvedomujú svoj problém a uznávajú, že sami nemajú silu ho riešiť.