Mendryka

Komunitu v súčasnosti tvorí 27 sestier. Pôsobia v osade Mendryka (1617), v krásnom prírodnom prostredí, ktorá sa nachádza na území Královohradeckej diecézy v Českej republike. Pôvodný lovecký zámok sa stal od roku 1969 domovom pre sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Spravuje ho Česká katolícka charita pre službu starým a chorým sestrám.
Sestry našej komunity poskytujú:
– sociálne a zdravotné služby starým a chorým sestrám, ľuďom v okolí i viacpočetným rodinám.
Venujú sa tiež pastorácii. Do života miestnej cirkvi sa zapájajú:
– prípravou liturgie a starostlivosťou o kostol v Janove,
– zabezpečovaním duchovných cvičení pre sestry, laikov a mládež,
– katechizáciou detí na ZŠ v Janove,
– organizovaním Trojkráľovej zbierky,
– koordináciou skupín Združenia mariánskej mládeže,
– spoluprácou s kňazmi CM na ľudových misiách,
– úctivým a srdečným prijímaním laikov a príbuzných našich sestier a prejavovaním pohostinnosti.