Mendryka

Komunitu v súčasnosti tvorí 22 sestier. Pôsobia v osade Mendryka /1617/, v krásnom prírodnom prostredí, ktorá sa nachádza na území Královohradeckej diecézy, na úpätí Českomoravskej vysočiny, neďaleko mesta Litomyšl vo východných Čechách.

Pôvodný lovecký zámok sa stal od roku 1969 domovom pre sestry Spoločnosti dcér kresťanskej lásky.

Od 1.1.2023 domov spravuje Farní charita Litomyšl ako sociálne pobytové zariadenie pre staré a choré sestry a laikov – “Charitní domov Mendryka”

Sestry našej komunity poskytujú:

– sociálne a zdravotné služby klientom v “Charitnom domove Mendryka”

– klientom v rámci odľahčovacích pobytov v ďalšom zariadení Farní charity – “Respitní péče Jindra v Litomyšli”

Venujú sa tiež pastorácii. Zapájajú sa do života miestnej Cirkvi:

– vedú biblický krúžok na Základnej škole v Janove

– pripravujú liturgiu a starajú sa o kostol v Janove

– zabezpečujú duchovné cvičenia pre sestry našej provincie, iných reholí, laikov, mládež

– spolupracujú so SMM a s kňazmi CM na ľudových misiách

– podieľajú sa na priebehu Trojkráľovej zbierky v ČR

– zhotovujú škapuliare a Zázračné medaile a apoštolujú ich prostredníctvom

– úctivým a srdečným prijímaním laikov a príbuzných našich sestier a prejavovaním pohostinnosti.