Slávenie JUBILEA v Paríži 3. – 4.6.2023

3. jún 2023 Otvorenie jubilejnej slávnosti Turíčneho svetla - 1. časť

3. júna 2023 – Modlitebná vigília so svätou Lujzou

3. jún 2023 Otvorenie jubilejnej slávnosti Turíčneho svetla - 2. časť

4. júna – Eucharistia k 400. výročiu Lumière