Banská Bystrica

Komunitu v súčasnosti tvoria 4 sestry. Jedna sestra je zamestnaná v opatrovateľskej službe pre seniorov a jedna v útulku sv. Vincenta pre sociálne odkázané dievčatá. Podľa možností sa venujeme aj iným službám. Spolupracujeme s vetvami vincentskej rodiny pri rôznych akciách pre chudobných a mládež. Intenzívne spolupracujeme s kňazmi CM, členmi Misevi a ZMM. Navštevujeme chorých a starých ľudí v domove dôchodcov, čo je spojené s duchovnou službou a roznášaním sv. prijímania.
Príležitostne navštevujeme chorých v našom okolí a podávame im sv. prijímanie, upratujeme a robíme nákup, alebo ich sprevádzame na lekárske vyšetrenia. V miestnom  kostolíku sv. Alžbety jedna sestra sprevádza bohoslužby na organe. Tiež sme farnosti nápomocné aj pri iných službách. Príležitostne slúžime ľuďom bez domova podávaním stravy a  vybavovaním ubytovania v zariadení pre bezdomovcov. Zapájame sa aj do zbierky „Boj proti hladu“.