Banská Bystrica

Patrónkou nášho domu je sestra Leopoldína Brandis. V súčasnosti tvorí komunitu  päť sestier. Jedna sestra pôsobí ako sociálny pracovník v Mobilnom hospici sv. Lujzy, ktorý bol nedávno otvorený v Banskej Bystrici. Ďalšia sestra pracuje ako opatrovateľka obce Beňuš, kde sa stará o svoju mamu v domácom prostredí. Spolupracujeme s kňazmi CM, členmi MISEVI, ZMM, SKL i s ostatnými vetvami vincentskej rodiny pri rôznych akciách pre chudobných a mládež. Aktívne sa zapájame do života vo farnosti v Banskej Bystrici i v Krupine ako lektorky, mimoriadne rozdávateľky svätého prijímania, jedna sestra slúži ako kostolníčka, ďalšia hrá na organe a robí kvetinovú výzdobu v kostole. Pravidelne navštevujeme zariadenia sociálnych služieb pre dôchodcov, kde najmä ležiacim prinášame Eucharistiu a zmierňujeme ich samotu službou ucha. Duchovnú i telesnú službu jedna sestra dlhodobo preukazuje viacdetnej rodine.

Príležitostne spolupracujeme s miestnou charitou a s útulkom sv. Vincenta, taktiež pomáhame ľuďom bez domova.