Dejiny Slovenskej provincie

 Čas a okolnosti vzniku

Naša provincia vznikla v roku 1922 po politických zmenách v r. 1918, kedy sa z Rakúsko-uhorskej monarchie utvorila Česko-Slovenská republika. Na Slovensku bolo vtedy 27 sesterských komunít, ktoré patrili do maďarskej provincie. V Čechách zostalo 7 domov, ktoré patrili do Grázkej provincie. Generálni predstavení sa rozhodli zriadiť samostatnú Česko-slovenskú provinciu DKL. V januári 1922 prišli z Budapešti noví provinciálni predstavení – sestra vizitátorka Agnela Paczeltová a provinciálny direktor P. Jozef Danielik, CM. Prvý dočasný provinciálny dom DKL bol v Trnave, ale už v r. 1924 mali DKL svoj vlastný provinciálny dom na Slovensku v Ladcoch, zakúpený vďaka pomoci generálnych predstavených z Paríža a amerických dcér kresťanskej lásky z Emitsburgu. Počet sestier a diel v novej provincii sľubne narastal.

V 50-tych rokoch 20. storočia v dôsledku ďalších politických zmien prežívali sestry ťažké časy. Provinciálny dom v Ladcoch, ďalšie sesterské komunity a všetky vincentské diela boli zrušené a sestry deportované do rôznych koncentračných kláštorov (charít), do pracovných táborov a väzníc. Vyše 100 sestier bolo vyvezených do českých tovární, odkiaľ ich po niekoľkých rokoch presúvali do sociálnych ústavov (DD, ÚSP) ako ošetrujúci personál. Kontakt s generálnymi predstavenými v Paríži bol prerušený až do r. 1968 (dubčekovské obdobie). V tomto období (1968-72) nastala nová jar, sociálna služba a služba vo farnostiach sa začala radostne rozvíjať. Mnohí kňazi i veriaci žiadali DKL o pomoc najmä pri vyučovaní katechizmu a pre sociálnu službu starým a chorým. Tak sa rozrástli malé komunity 3-4 sestier vo viacerých farnostiach. V r. 1969 bol zriadený nový provinciálny dom v Čechách na Mendrike. Mohla sa tam konať legálna formácia mladých sestier, avšak trvalo to len do r. 1972. Ďalšia možnosť legálnej formácie nastala až v r. 1988.

V týchto ťažkých rokoch rozvoja provincie sa vytvárali malé skupinky „tajných“ sestier v civile. Na Slovensku po deportácii sestier z nemocníc (v 60. rokoch) zostali kandidátky naďalej pracovať v nemocniciach. Postupne sa k nim prihlasovali ďalšie. Ich tajná formácia prebiehala počas 40 rokov totalitného režimu. V Čechách naše „tajné“ vincentky a kandidátky pracovali a žili (v civile) spolu so sestrami na miestach, kde tieto slúžili, a to vo väčšine prípadov celkom pokojne.

V r. 1991 sa zakúpil nový provinciálny dom v Nitre. V dôsledku vzniku samostatnej Slovenskej republiky v r. 1993 vznikla v tom istom roku aj Slovenská provincia DKL, s pôsobnosťou na Slovensku, v Čechách a na Ukrajine. Od r. 2000 pracujú sestry aj v Rusku.

Dejiny Slovenskej provincie
1.časť

Dejiny Slovenskej provincie
2.časť

Dejiny Slovenskej provincie
3.časť

Dejiny Slovenskej provincie
4.časť

Dejiny Slovenskej provincie
5.časť

Dejiny Slovenskej provincie
6.časť

Dejiny Slovenskej provincie
7.časť

Dejiny Slovenskej provincie
8.časť