s.Klotilda Linhardtová

Herečka v berlínskom divadle, ktorá milovala chudobu

     Martina rodina žila pri Plzni. V detstve prišla o otca, neskôr zomrela aj matka. Ako u nej dozrelo semienko povolania, píšu sestry brehovskej komunity: 

Ako mladé dievča odišla Marta (narodila sa 14.4.1901 v Přicloviciach, zomrela 3.11.1982 v Brehove) pracovať do továrne v Liberci, pričom bývala na internáte, ktorý viedli sestry vincentky pre dievčatá. Po troch rokoch sa zamestnala v národnom divadle v Berlíne ako herečka. Marta vynikala bystrosťou, krásou i pekným hlasom. Keď sa jej obesila priateľka, prácu v divadle nechala a opäť sa vrátila na internát v Liberci, kde dostala milosť svätého povolania. Urobila si zdravotnícku školu a ako ošetrovateľka sa prihlásila do Spoločnosti. V nemocnici v Košiciach si vykonala kanditatúru a postulát. Po seminári opäť pracovala v Košiciach na internom detskom oddelení. Prácu vykonávala veľmi obetavo. V mladosti ochorela na chrbticu. Operatívnym zákrokom sa jej stav zlepšil. Ostala jej otvorená bolestivá rana, nikdy však o nej nehovorila.

Svätý Otec František raz prezradil krásnu cestu k svätosti – nehovoriť zle o druhých.

Podobnou zásadou sa riadila aj sestra Klotilda, ktorá si ostatných pred druhými zastávala. Nedovolila, aby sa o predstavených a iných sestrách zle hovorilo.

Dobrou známkou rastu komunity nie je súťaživosť sestier medzi sebou, ale vzájomné prijímanie sa, úcta a dôvera, radosť. Aká bola sestra Klotilda medzi sestrami? Mala veľkú úctu k predstaveným na ktorých preniesla lásku, ktorú mala ako dieťa k rodičom. Zachovávala so zvláštnou láskou svätú chudobu – najradšej siahala po kúsku chleba, ktorý nik nechcel. Necítila sa hodná ani každodenných darov. Všetok svoj voľný čas venovala chudobným a trpiacim.

Z Košíc ju preložili do Trenčína, potom do Bratislavy a Rimavskej Soboty, do charitného domova v Podolinci a napokon prišla do Brehova. 3. Novembra pokojne, úplne odovzdaná do vôle Božej, ticho dodýchala.

 

 

 

 

 

Foto zdroj: http://scottyscout.com/thueringen/haus-der-weimarer-republik/, https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=64f5e82369e34a8283a281c25692aaaf, fotoarchív dkl