1922 – 1950

       LEGENDA – Služba sestier:

 1. Internát Svoradov (1922)
 2. Provinciálny dom (1922)
 3. Seminár pre sestry (1922)
 4. Chudobinec (1923)
 5. Chudobinec (1923)
 6. Seminár (1923)
 7. Provinciálna rada (1924)
 8. Seminár sestier (1924)
 9. Komunita sestier (1924)
 10. Sirotinec (1924)
 11. Nemocnica (1925)
 12. Sirotinec, škola (1926)
 13. Chudobinec (1926)
 14. Nemocnica (1926)
 15. Nemocnica (1928)
 16. Sirotinec, hospodárstvo (1929)
 17. Nemocnica (1929)
 18. Nemocnica (1929)
 19. Liečebňa pre choré sestry na TBC (1930)
 20. Majer (1930)
 21. Sirotinec, škôlka (1930)

 

 1. Apoštolská škola CM (1932)
 2. Ošetrovateľská škola (1932)
 3. Sirotinec (1932)
 4. Zotavovňa (1933)
 5. Sirotinec (1933)
 6. Vincentinum, sirotinec (1935)
 7. Zotavovňa (1935)
 8. Opatrovňa (1936)
 9. Sirotinec, škola (1936)
 10. Penzionát, kúpele (1937)
 11. Ústav slepcov (1937)
 12. Domov dôchodcov (1937)
 13. Škola (1938)
 14. Zotavovňa (1938)
 15. Nemocnica (1939)
 16. Hospodárstvo (1939)
 17. Nemocnica (1939)
 18. Ženská väznica (1940)
 19. Nemocnica (1940)
 20. Psychiatrická liečebňa (1940)
 21. Chudobinec (1941)

 

 1. Sanatórium (1942)
 2. Sociálna služba, Dom sv. Lujzy (1942)
 3. Ústav slepcov (1942)
 4. Ortopédia (1942)
 5. Sirotinec (1942)
 6. Ústav slepcov (1943)
 7. Nemocnica (1943)
 8. Nemocnica (1943)
 9. Sirotinec (1945)
 10. Nemocnica (1945)
 11. Domov dôchodcov (1945)
 12. Nemocnica (1945)
 13. Sirotinec (1946)
 14. Ošetrovateľská škola (1946)
 15. Služba internovaným Nemcom (1946)
 16. Opatrovňa (1946)
 17. Ošetrovateľská škola (1946)
 18. Domov dôchodcov (1948)
 19. Domov dôchodcov (1948)
 20. Nemocnica (1948)
 21. Zotatovňa (1948)