Audio

27.11.2015 – Kázeň na sviatok Panny Márie Zázračnej medaily z Rádia Lumen