Komunity

KOMUNITY 2

V súčasnosti má Slovenská provincia
Dcér kresťanskej lásky 27 komunít
a 1 annexe.
Na Slovenskú, v Čechách, na Ukrajine a v Rusku
pôsobí približne 220 sestier.