Komunity

V súčasnosti má Slovenská provincia
Dcér kresťanskej lásky 28 komunít
.
Na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Rusku
pôsobí približne 199 sestier. (k 1.1.2023)