Komunity

V súčasnosti má Slovenská provincia
Dcér kresťanskej lásky 29 komunít a 1 annex
.
Na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Rusku
pôsobí približne 209 sestier.