Komunity

V súčasnosti má Slovenská provincia
Dcér kresťanskej lásky 28 komunít a 1 annex
.
Na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Rusku
pôsobí približne 203 sestier. (k 1.1.2022)