Komunity

V súčasnosti má Slovenská provincia
Dcér kresťanskej lásky 27 komunít
.
Na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Rusku
pôsobí približne 197 sestier. (k 1.6.2023)