Komunity

V súčasnosti má Slovenská provincia
Dcér kresťanskej lásky 27 komunít
.
Na Slovensku (18/146), v Čechách (5/36), na Ukrajine (2/6) a v Rusku (2/7)
pôsobí približne 195 sestier. (k 1.1.2024)