Rajec

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Prvé sestry prišli do Rajca 4.januára 1993 na podnet primátora mesta a miestneho dekana. V meste bol zriadený „Domov vďaky“ pre starých a chorých ľudí, kde začalo svoju službu aj 5 sestier. Šiesta sestra vypomáhala varením na farskom úrade, pretože sa začal opravovať kostol a s popri ňom sa budoval aj dom komunity. Sestry preto spočiatku bývali v zariadení „Domova vďaky“. Počas 24.rokov sa v komunite vystriedalo 24 sestier. Komunitu tvorili aj staršie sestričky, ktoré pomáhali svojou službou pri chode komunity, rozdávaním svätého prijímania, pomocou chudobným rodinám, „službou ucha“ tým, ktorí ju potrebovali, viedli spoločenstvá SKL, stretávali sa s mládežou. Jedna sestra pracovala ako sociálna pracovníčka v zariadení „Áno pre život“, kde sú umiestnené týrané matky s deťmi. Sestry službu v „Domove vďaky“ ukončili v roku 2017. Dnes sestry vypomáhajú rozdávaním Eucharistie v kostole, starým a chorým ľuďom vo farnosti, pokračujú v „Službe ucha“, animujú spoločenstvá mladých pri príprave na sviatosť birmovania a naďalej navštevujú obyvateľov „Domova vďaky.“