4. téma – Svätá Lujza, služobnica chudobných

Svätá Lujza, služobnica chudobných, v službe Kristovi v ľuďoch žijúcich v chudobe.

Keď takto uvažujem o našej Zakladateľke, mojou prvou myšlienkou je hlboká úcta k ľudskej bytosti. Sociálny kontext Francúzska v 17. storočí, kedy žila naša Zakladateľka, svätá Lujza, nebol vrcholom humanizmu, práve naopak. A ona, určite s pomocou svätého Vincenta, ale aj vďaka svojej vrodenej citlivosti, videla ľudí, na ktorých nikomu nezáležalo, ktorými pohŕdali, ktorých odmietali, s ktorými zle  zaobchádzali, ktorých nespravodlivo odsudzovali, ktorí boli od narodenia opustení – ako Božie deti, a práve táto pravda pomohla jej, ako aj našim prvým sestrám, ujať sa každej služby.

V pravidlách Bratstiev kresťanskej lásky zakladatelia radili, že Služobnice chudobných ich majú obklopiť porozumením, láskou, trpezlivosťou, veľkou úctou, pozornosťou k ich životu a zdraviu, a najmä k ich nesmrteľnej duši.

Preto si myslím, že naša misia veľmi rýchlo prinesie ovocie, ak budeme vedieť ľuďom pripomenúť a niekedy ich aj presvedčiť, že sú tou najväčšou túžbou Boha, že sú na nezaplatenie, lebo sú vykúpení z večnej smrti drahocennou Kristovou krvou.

V tomto pôstnom období by tieto pravdy mali hlbšie prebývať v našich srdciach. Som presvedčená, že je to účinný liek na akúkoľvek ľudskú biedu, v každom čase.

Ak si človek pamätá, kto je a prečo bol stvorený, jeho vymanenie sa z chudoby bude rýchlejšie a udržateľnejšie.

Druhým obrazom, ktorý sa objavuje v tejto téme o Lujze ako služobnici, je obraz vynikajúcej organizátorky.

Bez ohľadu na množstvo prostriedkov, ľudských zdrojov a situácií, je vždy možné vykonávať nejakú službu, ak najprv dôverujeme Božej prozreteľnosti.

Myslím, že dnes nás opäť učí dôverovať Bohu, rozpoznávať situácie, potreby, organizáciu a spoluprácu. V každom prípade sú to výzvy celej Cirkvi a hovorí o nich aj Dokument medzi zhromaždeniami.

Nech nám svätá Lujza pomôže oživiť našu službu našim sestrám a bratom, ku ktorým sme poslané a v službe ktorých sa preskúšava aj naša láska !

Sestra Beata WIDEŁKA