Nitrianske Pravno

V súčasnosti tvoria komunitu 4 sestier.  Prvé sestry prišli  do Nitrianskeho Pravna 31. augusta 1890. Venanc Czeisel veľký dobrodinec, miestny rodák, farár  v Kútoch, chcel vybudovať cirkevnú školu pre dievčatá v Nitrianskom Pravne. Po dlhom vyjednávaní  s obcou sa mu podarilo dielo uskutočniť a v roku 1887 sa začalo zo stavbou. Nájsť však sestry nebolo ľahké. O tri roky neskôr začali v škole svoju takmer 60.ročnú misiu. Na konci školského roku 1950 sestry učiteľky dostali prepúšťacie dekréty a 29. augusta 1950 ich z kláštora Venantinum  príslušníci štátnej bezpečnosti odviedli do Ústredného domu v Ladcoch.
Po páde totality sa sestry vrátili do Nitrianskeho Pravna v októbri 1990. Začali potrebné prípravné práce na oprave domu. Teda práve po 100 rokoch od príchodu prvých sestier. Od roku 1992 tu celkovo pôsobilo 88 sestier. 29 z nich je pochovaných na miestnom cintoríne. Ostatné sa postupne presťahovali do iných komunít na Slovensku, ale i do Čiech. Po 24 rokoch zostávajú v Nitrianskom Pravne malá komunita.
28.11.2014 bolo zriadené Zariadenie opatrovateľskej služby SvKataríny Labouré, ktoré sa venuje štyridsiatim chorým, starým a slabým ľuďom, ktorí sa ocitli na dne, či na kraji spoločnosti. Dnes v zariadení slúžia 2 sestry. Jedna sestra pracuje v Hospici sv. Lujzy vo výdajni zdravotníckych pomôcok a duchovne doprevádza klientov, ktorí o to požiadajú. Ďalšia sestra –  dôchodkyňa pomáha svojimi službami zabezpečovať chod komunity.