Video

1.zjavenie Panny Márie sv.Kataríne

Ruženec k Božej Prozreteľnosti Ježišovho Srdca

sr. Judita svedčí... (1)

sr. Judita o Zázračnej medaile....

Zázračná medaila

Zelený škapuliar

Svätý otec posvätil sochu Panny Márie Zázračnej medaily...

sr. Judita svedčí...(2)

Červený škapuliar

sr. Judita o okultizme pri zomierajúcich...

sr. Judita svedčí...(3)