Video

Svätý otec posvätil sochu Panny Márie Zázračnej medaily...

sr. Judita svedčí... (1)

sr. Judita o okultizme pri zomierajúcich...

sr. Judita svedčí...(2)

sr. Judita o Zázračnej medaile....

sr. Judita svedčí...(3)