Video

LA LUMIÈRE DE PENTECÔTE  – Turíčne svetlo (Hymna JUBILEA)

3. jún 2023 Otvorenie jubilejnej slávnosti Turíčneho svetla - 1. časť

1.zjavenie Panny Márie sv.Kataríne

Ruženec k Božej Prozreteľnosti Ježišovho Srdca

sr. Judita svedčí... (1)

sr. Judita o Zázračnej medaile....

4. júna – Eucharistia k 400. výročiu Lumière

3. jún 2023 Otvorenie jubilejnej slávnosti Turíčneho svetla - 2. časť

Zázračná medaila

Zelený škapuliar (sestre Justíne Biskeyburu)

Svätý otec posvätil sochu Panny Márie Zázračnej medaily...

sr. Judita svedčí...(2)

3. júna 2023 – Modlitebná vigília so svätou Lujzou

400 rokov TURÍČNEHO SVETLA sv. Lujzy de Marillac

Červený škapuliar

sr. Judita o okultizme pri zomierajúcich...

sr. Judita svedčí...(3)