Program OTVORENIA 400. JUBILEA TURÍČNEHO SVETLA Paríž 3. – 4. 6. 2023 

                                                                                                                                                             SVETLO TURÍC – HYMNA
                                                                                                                                                             SVETLO TURÍC – NOTY

3. júna o 14:30 – Otvorenie jubilejnej slávnosti

https://youtube.com/live/IYetb2IF_j4

3. júna 2023 o 20:15 – Modlitebná vigília so svätou Lujzou

https://youtube.com/live/Xc609CbRJI8

4. júna o 15:00 – Eucharistia k 400. výročiu Lumière

https://youtube.com/live/XEh7URFd4jw

Svätá Lujza, formátorka

TEXT prednášky v SLOVENČINE: 

Počas druhej konferencie v júli 1660 o čnostiach Lujzy de Marillac Vincent de Paul začína tým, že sestrám hovorí: „Videli sme pred sebou tento krásny obraz; teraz je tam hore. Teraz nám zostáva urobiť z neho vzor; a aby ste ho urobili, musíme ho poznať. » (Sv. Vincent de Paul, Coste X, konferencia z 24. júla 1660, s. 725-726.)

Sestry opisujú postavu Lujzy de Marillac a s veľkým dojatím zdieľajú svoje úvahy o jej čnostiach. Vincent ich znova preruší a hovorí: „…aký obraz vám Boh kladie pred oči… ona sama mala tendenciu prispôsobiť svoje činy skutkom nášho Pána… Pozrite, aký to obraz! Máte sa usilovať formovať svoj život podľa jej života.” (Sv. Vincent de Paul, Coste X, konferencia z 24. júla 1660, s. 729-730)

Pokračovanie: TU

stretnutie formátoriek

Stretnutie formátoriek

Život je cestou, putovanie rôznymi etapami Sestry zodpovedné za postulát a direktorky seminárov Spoločnosti boli vyzvané, aby od 17. apríla do 4. mája spoločne podnikli mimoriadnu cestu. Za Slovenskú provinciu sa stretnutia zúčastnili s. Monika Farkašová a s. Konzoláta Matejková. Cestovať znamená zbaliť si kufre, zobrať si so sebou to, čo je naozaj dôležité a

0001

17. ročník BOJA PROTI HLADU

Výnos predchádzajúceho ročníka je 222 627,30€ ĎAKUJEME V MENE KAŽDÉHO JEDNÉHO CHUDOBNÉHO, ktorému ste aj vaším prispením POMOHLI!

IMG-20230521-WA0001

Formačné stretnutie sestier služobníc

„Služobnica je hodnosť, ktorú získala Panna Mária, keď dala anjelovi súhlas na splnenie Božej vôle v tajomstve vtelenia jeho Syna.“ sv. Lujza Do Nitrianskeho provinciálneho domu DKL sa zišli sestry služobnice zo všetkých komunít Slovenskej provincie. V dňoch od 19. do 21. mája 2023 sa pred duchovnými cvičeniami formovali v duchu svätej Lujzy a jej

IMG-20230516-WA0002

Posviacka kaplnky v Bošanoch

16. máj 2023 bol pre sestry komunity v Bošanoch slávnostným dňom, na ktorý sa veľmi tešili. Počas slávnostnej svätej omše, ktorá sa začala o 17. hodine nitriansky biskup Mons. Viliam Judák posvätil novozriadenú kaplnku zasvätenú Panne Márii Zázračnej medaily. V homílií otec biskup vyzdvihol úctu k Eucharistii a Panne Márii. Povzbudil nás, aby sme Božiu

IMG-20230509-WA0015

Sviatok sv. Lujzy slávila Vincentská rodina v Nitre s apoštolským nunciom na Slovensku Mons. Nicola Girasolim

9. máj - sviatok sv. Lujzy de Marillac – oslávili Dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v Nitre za účasti apoštolského nuncia na Slovensku – Mons. Nicola Girasoliho, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka, trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha, provinciálneho predstaveného Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a ďalších kňazov i zástupcov vetiev Vincentskej rodiny

LdM slávnosť

TROJDNIE pred slávnosťou sv. Lujzy

SLÁVNOSŤ sv. LUJZY de MARILLAC „Z času na čas z hrobu sv. Lujzy vychádzal príjemný opar, ktorý šíril vôňu podobnú fialkám a kosatcom. Nech je už vôňa, ktorá sa dvíhala z hrobu tejto služobnice chudobných akákoľvek, vyplýva z nej iná, celkom DUCHOVNÁ, a to PRÍKLAD JEJ ŽIVOTA a tá je vzácnejšia ako všetky vône. Pomáhala

s.Bohuslava 95

Sestrička Bohuslava ďakuje za 95 rokov života

Aj v dnešný deň sa môžme spojiť v modlitbe za našu spolusestru  s. Bohuslavu, ktorá dnes Bohu ďakuje za svojich 95 rokov života. Nech ju Pán i naďalej sprevádza svojím požehnaním a napĺňa potrebnými darmi a milosťami.

A6

Sestra Kajetána ďakuje za 100 rokov života

V Nitrianskom provinciálnom dome DKL sa v nedeľu konala milá slávnosť. Sestra Kajetána sa 30. apríla 2023 dožila 100ročnice svojej pozemskej púte. Za všetky obdržané milosti, za požehnanie, za každú službu, ktorú vykonávala i za všetkých chudobných, ktorým mohla slúžiť poďakovala pri svätej omši. O 10,30 hod. ju v kruhu najbližších príbuzných a spolusestier slávil

Jubilantky 2023- 25

25 rokov povolania

Do skupiny 25 ročných vo svätom povolaní pribudli dnes ďalšie naše spolusestry. V dnešný deň pred 25 rokmi prekročili brány seminára (noviciátu), aby týmto krokom začali kráčať cestou za Ježišom ako dcéry kresťanskej lásky.  Pri tejto príležitosti sme im položili zopár otázok, aby sa s nami podelili o svoje spomienky i to, čo obohatilo ich

Parte

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Saléziu Máriu Kresťanovú dcéru kresťanskej lásky. Zomrela 23. apríla 2023 v Košiciach, v 89. roku života a 71. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 26. apríla 2023 o 12.00 h. v kostole Kráľovnej pokoja v Košiciach. Po sv. omši bude nasledovať uloženie do hrobu

Vzťah s Ježišom je môj život…

Svaľavské sestry o sv. Vincentovi…

Hľadajme Krista aj v najmenších..

Dôkazy o Božej láske a existencii

Ako zvládnuť ťažké...