foto web (2)

Vstup do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky

Tohtoročná slávnosť sv. Lujzy de Marillac v provinciálnom dome DKL v Nitre bola výnimočná nie len tým, že sme si pripomenuli 100 rokov od jej blahorečenia, ale aj tým, že postulantka Simonka Trecaková sa stala novou členkou Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Po období kandidatúry a postulátu, počas ktorých spoznávala život dcér kresťanskej lásky a rozlišovala svoje povolanie,

WhatsApp Video 2020-05-05 at 11.58.44_Moment

Naše sestry v Rusku počas pandémie Covid-19

Komunity v Nižnom Tagile a v Omsku počas pandémie Covid – 19 odpovedajú na momentálne potreby. Sestry dali k dispozícii auto a vozia lekárov na návštevu chorých, pretože sanitky nestačia. Pomáhajú v sociálnom hoteli chorým bezdomovcom pri základnej hygiene, ošetrovaním, potravinami. Rozvážajú potraviny do rodín v sociálnej núdzi, rozdávajú teplé jedlo, ošatenie, robia zakladné preväzy

Snímka obrazovky (3)

Mesto v spolupráci s Vincentkami rozdáva suchú stravu

Takto vyzerá rozdávanie  potravinových balíčkov bezdomovcom v Košiciach. Sú bezdomovci disciplinovaní? Nosia rúška? Čo obsahujú potravinové balíčky? Pozrite si ako prebieha výdaj jedla ľuďom bez domova v týchto ťažkých časoch. pozri tu

s.Iliana1

Menovanie generálnej asistentky

Keďže Pán si k sebe povolal našu generálnu matku sestru Kathleen APPLER, jej úrad do najbližšieho generálneho zhromaždenia preberá generálna asistentka sestra Françoise PETIT. Po konzultácii členiek generálnej rady, bola menovaná sestra Iliana de la Caridad SUAREZ PEREZ za generálnu asistentku Spoločnosti DKL spomedzi členiek súčasnej rady. Veľkodušne prijala túto úloh, preto ju sprevádzajme svojou

IMG_20200406_160104

Pánov služobník vstupuje cez videokonferenciu do Košických komunít

Tri dni pred vstupom do Veľkonočného trojdnia môžu byť sestry košických komunít účastné videokonferencií o štyroch Piesňach o Pánovom služobníkovi. Z iniciatívy Mons. prof. o.Gabriela Ragana  – pedagóga TF KU nás  v polhodinových vstupoch každý deň jednou Piesňou prevedie o.Jozef Kohut – prefekt kňazského seminára sv.Karola Boromejského v Košiciach.Vo svojom prvom zamyslení nám poodhalil kto

resilient

Ženské rehole vyhlásili medzinárodný deň modlitieb za obete vírusu

Predsedníčka Únie vyšších predstavených ženských reholí (UISG) sr. Jolanta Kafka vo svojom štvrtkovom videoposolstve vyzýva členky, aby sa v nedeľu 22. marca pripojili k svetovému dňu modlitieb a solidarity s obeťami súčasnej pandémie. Všetky ženské rehoľné spoločenstvá sú pozvané k účasti. „Nastal čas, aby každá z nás reagovala na túto svetovú krízu tým, že prejavíme

foto web (5)

Stretnutie so Ženíchom

„Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.“ Ž 16, 11 V stredu 18. marca 2020 sestra Kathleen APPLER v 68. roku života, v 47. roku sv. povolania, Generálna predstavená Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul sa stretla so svojím Pánom po živote úplne obetovanom Bohu v službe chudobným a Spoločnosti

u hrobu Rozalie Rendy

Medzinárodná vincentská sesia

V Materskom dome v Paríži sa konala Medzinárodná vincentská sesia pre sestry od 25 do 40 rokov povolania. Za Slovenskú provinciu sa jej zúčastnili s.Patrícia, s.Margita a s.Antónia ako prekladateľka. Vincentská sesia bola pre nás veľkou milosťou a zároveň veľkou skúškou viery a dôvery v tomto neistom čase epidémie. Z Bratislavy do Viedne sme cestovali

foto web (6)

Povzbudenie o. Mavriča CM

Ako mnohí viete, pápež František, počas tejto vážnej zdravotnej núdze súvisiacej s koronavírusom (COVID-19) pozval kňazov, aby mali odvahu a oslovili chorých „niesli moc Božieho slova a Eucharistie“ a zverili celé ľudstvo Panne Márii. Okrem osobných rozhodnutí je mnoho ľudí, ktorí musia čeliť tejto situácii priamo a aj keď sa obávajú, že musia čeliť dlhým

IMG_5976

Jarný prímestský tábor

Pod záštitou sestričiek Vincentiek sa v dňoch 1.-3.3.2020 uskutočnil jarný prímestský tábor. Deti zo sociálne slabších rodín sa tu stretli, aby spolu s ani-mátormi mohli načerpať lásku, ktorú sme všetci dostali od Krista. Slúžilo sa od naj-väčších až k tým najmenším, lebo sme vedeli, že práve v nich sa skrýva Kristus, ktorý povedal: „Veru, hovorím