skip to Main Content

Tím členov vetiev vincentskej rodiny pod záštitou Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul a Spoločnosti dcér kresťanskej lásky pripravil putovanie relikvií (telesných pozostatkov) sv. Vincenta de Paul po území Slovenskej a Českej republiky

Cieľom tohto putovania bolo oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca sedemnásteho storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí o ne prosia. Zúčastnení si mohli na rôznych miestach uctiť pozostatky sv. Vincenta, dozvedieť sa viac o živote svätých inšpirovaných jeho charizmou a vzorom, ako aj o dielach, ktoré boli založené v duchu vincentskej charizmy.

Svätý Vincent navštívil okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy – ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia ľuďom na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru.

K dispozícii je stránka na Facebooku: facebook.com/putovanierelikvii a Instagrame: instagram.com/putovanierelikvii, kde sa  o putovaní relikvií dozviete viac. 

Vincentská rodina vo svete

Dcéry kresťanskej lásky vo svete

Katolícka Cirkev na Slovensku

Rehole.sk

Výveska.sk

NÁJDETE NÁS NA FACEBOOKU

Naša organizácia spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.
Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na
www.gdpr.kbs.sk
.

Back To Top
×Close search
Search