s.Kajetána

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Kajetánu Margaretu Magdolenovú dcéru kresťanskej lásky. Zomrela 18. februára 2024 v Nitre, v 101. roku života a 82. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 21. februára 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre. Po pohrebných obradoch bude sv. omšav kaplnke DKL v Nitre.

smart

Obežník generálneho otca Tomaža Mavriča, CM na pôst

Všetkým členom Hnutia Vincentskej rodiny ADORÁCIA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI BYŤ ZANIETENÍ LÁSKOU K JEŽIŠOVI Drahí bratia a sestry vo svätom Vincentovi! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Vo svojom liste z 27. septembra 2016 som nás všetkých povzbudil, aby sme uvažovali o svätom Vincentovi de Paul ako o „mystikovi lásky“. Od tohto listu

426886990_1123540268819938_4973880822517525291_n

Zavŕšenie pastoračnej návštevy o.direktora

Aj keď 11. február tohto roku pripadol na nedeľu pre nás bol príležitosťou zaspomínať si. Spolu s otcom direktorom Jozefom Mrocekom, CM sme ukončili pastoračnú návštevu v našej komunite modlitbou posvätného ruženca pri jaskyni Lurdskej Panny Márie u nás v Belušských Slatinách. Do modlitby sme vkladali všetkých chorých a trpiacich. Tak sme si pripomenuli prvý

DSC_1104

Sestry vo farnosti Bošany počas januára slávili viacero významných udalostí

Naša farnosť Bošany prežívala v mesiaci január radostnú atmosféru dvoch významných udalostí. Prvou bola slávnostná inaugurácia poštovej známky s portrétmi slovenských kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka. Kardinál Korec sa narodil v Bošanoch 22. januára 1924. Bol významnou osobnosťou Cirkvi a národa. Od r. 1990 do roku 2005 bol  biskupom našej nitrianskej diecézy. Inaugurácia

s.Gemma Danišová

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Gemmu Máriu Danišovú dcéru kresťanskej lásky. Zomrela 18. januára 2024 v Mendryke, v 93. roku života a 74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 25. januára 2024 o 10.00 h. na cintoríne vo Svitavách. Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL

8

Od Adventu do Vianoc

Naše putovanie Adventom sme v našej farnosti začali v duchu radosti a štedrosti. Členovia Konferencie sv. Vincenta sa na dva dni prezliekli do kostýmu tímu sv. Mikuláša. Malý darček, ktorým boli naši starkí obdarovaní, vyčaril úsmev na ich tvárach. Anjelik s osobným prianím, ktorý pripravili deti v škole, zostane pre nich krásnou spomienkou na návštevu

parte Franc

Do večnosti nás predišla bývalá generálna matka Evelyne Franc

Jej pohreb sa bude konať v piatok 12. januára 2024 o 11:00 v kaplnke Résidence de la Providence v Le Coteau, komunite provincie Belgicko-Francúzsko-Švajčiarsko, do ktorej vstúpila na konci svojho mandátu generálnej predstavenej.

Svätá noc

POZVANIE K ADVENTU

Svätá noc: „Ježiš Kristus vzišiel z nás, z našej ľudskej podstaty a narodil sa z Panny Márie. Ten zázrak je však pre nás nepochopiteľný. Prijmime ho v tichu viery.“ Aj keď v tichu srdca ale s veľkou RADOSŤOU v srdci, LÁSKOU oslavujme a ďakujme za DAR, ktorý sme dostali Ježišovi. Požehnané Vianočné sviatky vám všetkým

1702641095

Vicepostulátori procesu: Janko sa prejavoval ako hrdinská, čistá duša

Bratislava 15. decembra (TK KBS) Každý životný príbeh aj ten naoko nevydarený, prežitý s Kristom sa môže stať geniálnym životom. Pre Tlačovú kanceláriu KBS to povedali P. Emil Hoffmann CM a P. Augustín Slaninka CM, vicepostulátori procesu Božieho služobníka Jána Havlíka, ktorého mučeníctvo uznal pápež František. V súčasnosti pôsobia v komunite českej farnosti Dobruška. P. Augustín Slaninka CM

1633083419

Svätý Otec František rozhodol, že Ján Havlík bude blahorečený

Vatikán 14. decembra (TK KBS) Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal na audiencii kardinála Marcela Semerana, prefekta Dikastéria pre kauzy svätých. Medzi ôsmimi dekrétmi, ktoré dnes schválil, bol aj dekrét o mučeníctve Jána Havlíka. Ide o bohoslovca Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorý zomrel v roku 1965 ako 37-ročný na následky mučenia v komunistických väzniciach.

DSC03523

LIST NA ADVENT

„MILOSRDENSTVO“: SLOVO, KTORÉ MA NAJVIAC OSLOVUJE Zvláštne a všeobecné spytovanie svedomia Drahí členovia Hnutia Vincentskej rodiny! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Čoskoro sa otvoria brány Adventu a opäť nám bude ponúknutý čas milosti: čas pozrieť sa na seba, čas pozerať k nebu, dňom i nocou sa obracať k Ježišovi, ktorý nás

A6 (2)

DEŇ CHUDOBNÝCH v Košiciach

Deti a mladí zo Združenia mariánskej mládeže v Košiciach mali 18. 11. možnosť osláviť siedmy ročník svetového dňa chudobných spolu so sestrami Vincentkami. Plní nadšenia sa stretli u sestier, aby mohli darovať chudobným kúsok zo svojho srdca. Spoločne napiekli pre chudobných makové buchty a banánové jednohubky, aby nimi trošku obohatili obed chudobným. Tváre chudobných sa