IMG_20240520_171934

Vincentský víkend v Nitre

9 mladých ľudí opäť prijalo naše pozvanie  a stretli sa počas víkendu 17.-19.5. na vincentskom víkende v Nitre. Okrem spoločných modlitieb, hier a rozhovorov zakúsili najmä službu chudobným. Zahrali sa s deťmi v rómskej osade, porozprávali sa so staršími ľuďmi v domove dôchodcov a pomodlili sa s ľuďmi bez domova. Mladí sa dozvedeli aj o

sr.Juvencia

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Juvenciu Alžbetu Solnicovú dcéru kresťanskej lásky. Zomrela 2. mája 2024 v Belušských Slatinách, v 93. roku života a 74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 6. mája 2024 o 15.00 h. na cintoríne v Ladcoch. Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Belušských Slatinách.

IMG-20240428-WA00141

Apríl v Starej Boleslavi

Mesiac apríl bol pre našu komunitu veľmi pestrý. V sobotu 6.4. sa konala v našej farnosti duchovna obnova pre našich spolupracovníkov, dobrovoľníkov, rodiny,... Obnovu sme začali sv. omšou, ktorú do prevádzali deti svojím spevom. Prednášky si pripravil P. Janko Jakubovič, cm na tému kráľ Dávid. Bol to požehnaný čas pre každého z nás. O týždeň v sobotu 13.4. nás čakala

d090cd86-3e36-4a4f-bbbf-fe1c21b29b33

Formačný deň starších sestier v Belušských Slatinách.

V stredu 10.4 2024 zavítali do našej komunity sestra vizitátorka Damiána a sestra asistentka Monika, aby staršie sestričky informovali, čo všetko sa udialo v našej provincii v uplynulom roku a čo nás čaká v tomto roku. Spolu sme slávili modlitbovou pripomienkou 400. rokov Turíčneho svetla sv. Lujzy. Sestra Damiána poďakovala sestričkám za ich trpezlivosť, dobrotu, úsmev,

Jubilantky 2024

25 rokov v povolaní dcéry kresťanskej lásky

Dnes slávia ďalšie naše spolusestry 25. jubileum svojho zasväteného života. My máme znova príležitosť, aj tentokrát sa za ne modliť, ďakovať za ich život, obetu služby... Nech Pán naplní ich srdcia svojím Duchom, aby pravdivo nasledovali Ježiša vo všetkom čo im ponúkne na ich ceste za Ním.  Pri tejto príležitosti sme im položili niekoľko otázok.

s.Honória

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Honóriu Štefániu Mišániovú dcéru kresťanskej lásky. Zomrela 15. marca 2024 v Nitre, v 94. roku života a 74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 20. marca 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre. Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL

IMG_20240227_161503

Stretnutie sestier z Kazachstanu a Ruska s Generálnou Matkou Françoise PETIT a generálnou radkyňou Hanou Cybula.

V dňoch 25 až 29 februára 2024 sa uskutočnilo  v Šortandách v Kazachstane stretnutie sestier, ktoré slúžia v Kazachstane na dvoch miestach a v Rusku v troch mestách rozsiahlej Sibíri. Boli to dni plné vzájomného zdieľania, podpory, sesterstva. Videli sme slúžbu setier na dedinách Kazachstana a velký rozdiel moderneho rozvoja hlavného mesta Astany. Generálna Matka

430477068_421494377061794_1871886326196619746_n

Sestra Marianna na dni otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre

Sestra Marianna sa 2. marca 2024 zúčastnila na dni otvorených dverí v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Zišlo sa na ňom viac ako 400 miništrantov z 5 diecéz. Po sv. omši v Katedrále – Bazilike sv. Emeráma na Nitrianskom hrade, ktorú celebroval nitriansky biskup Mons. Viliam Judák, sa všetci mohli zúčastniť na programe, ktorý bol venovaný

s.Kajetána

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Kajetánu Margaretu Magdolenovú dcéru kresťanskej lásky. Zomrela 18. februára 2024 v Nitre, v 101. roku života a 82. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní. Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 21. februára 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre. Po pohrebných obradoch bude sv. omšav kaplnke DKL v Nitre.

smart

Obežník generálneho otca Tomaža Mavriča, CM na pôst

Všetkým členom Hnutia Vincentskej rodiny ADORÁCIA NAJSVÄTEJŠEJ SVIATOSTI BYŤ ZANIETENÍ LÁSKOU K JEŽIŠOVI Drahí bratia a sestry vo svätom Vincentovi! Milosť a pokoj Ježiša Krista nech je vždy s nami! Vo svojom liste z 27. septembra 2016 som nás všetkých povzbudil, aby sme uvažovali o svätom Vincentovi de Paul ako o „mystikovi lásky“. Od tohto listu

426886990_1123540268819938_4973880822517525291_n

Zavŕšenie pastoračnej návštevy o.direktora

Aj keď 11. február tohto roku pripadol na nedeľu pre nás bol príležitosťou zaspomínať si. Spolu s otcom direktorom Jozefom Mrocekom, CM sme ukončili pastoračnú návštevu v našej komunite modlitbou posvätného ruženca pri jaskyni Lurdskej Panny Márie u nás v Belušských Slatinách. Do modlitby sme vkladali všetkých chorých a trpiacich. Tak sme si pripomenuli prvý

DSC_1104

Sestry vo farnosti Bošany počas januára slávili viacero významných udalostí

Naša farnosť Bošany prežívala v mesiaci január radostnú atmosféru dvoch významných udalostí. Prvou bola slávnostná inaugurácia poštovej známky s portrétmi slovenských kardinálov Jána Chryzostoma Korca a Jozefa Tomka. Kardinál Korec sa narodil v Bošanoch 22. januára 1924. Bol významnou osobnosťou Cirkvi a národa. Od r. 1990 do roku 2005 bol  biskupom našej nitrianskej diecézy. Inaugurácia