Brno Lesná

V súčasnej dobe tvoria komunity 3 sestry. Farnosť Brno-Lesná je časť Brna-Sever, kde je okolo 25-tisíc obyvateľov, z toho je približne 400 veriacich, ktorí navštevujú bohoslužby v našej farnosti. Komunita Brno-Lesná vznikla 2. septembra 2007 na prianie pána farára Pavla Hověza, ktorý pozval sestry na pomoc pri pastorácii vo farnosti, v službe chorým, starým, deťom, mladým a tým, čo sú vzdialení od Božej lásky, aby im pomohli pre záchranu ich duší. DKL bývajú v byte, kde ich prijali s veľkou úctou, tešia sa, že sa za nich modlime a povedali, že majú u nás zázemie a oporu. Sestry v minulosti pracovali na charite, ako ošetrovateľky. Dnes jedna sestra pracuje vo farnosti ako pastoračná asistentka, učí náboženstvo, pripravuje starých a chorých k sviatostiam, roznáša im eucharistiu, pomáha pri organizácii farskej charity, venuje sa mariánskej družine a pomáha vo farnosti, čo je potrebné. Druhá sestra pracuje v podomovej službe na charite ako ošetrovateľka, navštevuje starých a opustených ľudí a stará sa nielen o to, čo potrebujú pomôcť, ale aj duchovne im poslúži a povzbudzuje ich v ich samote, lebo veľmi trpia v rodinách na nedostatok lásky od svojich najbližších. Tretia sestra sa stará o chod komunity a je aj sestrou služobnicou, tiež navštevuje starých a opustených ľudí a roznáša im duchovnú posilu v sviatostiach.
Naša komunita vypomáha tiež pri ľudových misiách, zapája sa do Trojkráľovej zbierky a vypomáha pri spoločných akciách vo farnosti. Pomáhame pri letných táboroch deti a mladých. Pripravujeme duchovnú obnovu pre rodiny.
V tejto farnosti sa dokončuje stavba nového kostola bl. Restituty, pomáhame pri prípravách, posielaní pošty dobrodincom a darcom, pripravujeme rôzne stretnutia a pohostenia a zapájame sa do spoločných prác, o ktoré nás požiada pán farár. Ďakujeme Bohu a Panne Márii, že sme poctené dôverou, a že môžeme stáť pri zrode Božieho príbytku a pri budovaní novej farnosti.