Brno Lesná

Sestry prišli do farnosti Brno-Lesná na žiadosť duchovného správcu P. Pavla Hověza v r. 2007. V súčasnosti komunitu tvoria 3 sestry. Sestry pomáhajú vo farnosti, navštevujú chorých a opustených ľudí, pripravujú ich k sviatostiam, prinášajú im eucharistiu a tiež vypomáhajú na ľudových misiách. Pripravujú duchovné obnovy pre rodiny, hlavne pre sociálne slabé rodiny a pomáhajú deťom a mladým v ZMM. V našej farností putuje socha Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorú odovzdávame rodinám a tiež Pražské Jezuliatko. Pomáhame pri výmene Ružencových obrázkov každý mesiac.

Vo farnosti sa zapájame do farských aktivít, akými sú rôzne  stretnutia, trojkráľová zbierka, balenie balíčkov pre chorých, duchovné rozhovory pre ľudí, ktorí strácajú zmysel života a nádej.