Ján Havlík 27.12.

           H Y M N U S

 

Svetlo z hlbín Jáchymova

zažiarilo nám na zemi,

dokázalo, že Boh má moc

utrpenie v radosť zmeniť.

 

Janko, už v detstve túžil si

po kňazstve, k nemu smeruješ,

seminaristom stávaš sa,

keď k vincentínom vstupuješ.

 

Nádherný sen prerušuje

zloba, nenávisť diablova,

posvätný odev vymeníš

za pracovný šat tábora.

 

Tvrdosť žiadna ťa nezlomí,

statočne znášaš väzenie,

Srdce Kristovo miluješ,

prijímaš jeho vedenie.

 

Buď sláva Bohu večnému

za syna nášho národa,

ktorý šiel cestou krížovou

a došiel šťastne do neba. Amen.