Belušské Slatiny

Dnes komunitu tvorí 39 sestier.  Belušské Slatiny sa nachádzajú v krásnom turistickom prostredí, v severnej časti Ilavskej kotliny. Patria do  diecézy Žilina, dekanátu Púchov a farnosti Beluša. Sestry sa sem mohli nasťahovať až po veľkých opravách domu v roku 1998, ktorý bol v 50 -tych rokoch znárodnený a vrátený vo veľmi dezolátnom stave.

Sestry  sem prišli z rôznych komunít, ktoré postupne boli rušené. Našou prvoradou službou je starať sa o naše staré a choré spolusestry. Okrem toho príležitostne navštevujeme starých a osamelých ľudí v ich domovoch. Navštevujeme väzňov vo väznici v Ilave, ktorým sprostredkúvame duchovnú pomoc. Raz týždenne chodievame do penziónu v Púchove, kde prináša chorým a starým obyvateľom penziónu sv. prijímanie a slovo útechy a posily. Svojou službou pomáhame aj viacdetným rodinám, staráme sa o kostolík v dedine. V spolupráci s Vincentskou rodinou sa zapájame do zbierky Boj proti hladu, kde jedna sestra je aj členkou tejto komisie. V našom okolí navštevujeme spoločenstvá Spolkov kresťanskej lásky.

Oproti nášmu domu je postavená Lurdská jaskyňa, kde tečie minerálna voda. Ľudia, aj z ďalekého okolia, sem často prichádzajú nielen preto, aby sa tu pomodlili, ale i preto, aby si nabrali liečivej vody. Pri stretnutí sa so sestrami delia sa so svojimi bolesťami a starosťami, prosia o modlitby a spoliehajú sa na našu duchovnú pomoc, ktorú im sľubujeme.