1989 – 2022

       LEGENDA:

 • 241. Ústav pre telesne postihnutú mládež (1990)
 • 242. Služba na provincialáte CM (1990)
 • 243. Služba vo farnosti (1990)
 • 244. Služba vo farnosti (1990)
 • 245. Fakultná nemocnica (1990)
 • 246. Seminár pre sestry (1990)
 • 247. Kňazský seminár (1990)
 • 248. Služba vo farnosti (1990)
 • 249. Služba vo farnosti (1990)
 • 250. Služba v noviciáte CM (1991)
 • 251. Misijná služba vo farnosti (1991)
 • 252. Dom pre sestry (1991)
 • 253. Dom pre sestry (1991)
 • 254. Provinciálny dom – komunita (1991)
 • 255. Provinciálna rada (1991)
 • 256. Seminár pre sestry (1991)
 • 257. Služba vo farnosti (1991)
 • 258. Služba vo farnosti (1991)

 

 • 259. Služba vo farnosti (1991)
 • 260. Služba v seminári CM (1991)
 • 261. Sociálna služba, Dom pre sestry (1993)
 • 262. Služba vo farnosti (1993)
 • 263. Dievčenská škola, Katolícka škôlka (1993)
 • 264. Služba vo farnosti, Dom pre sestry (1993)
 • 265. Služba vo farnosti (1993)
 • 266. Domov dôchodcov (1993)
 • 267. Dom pre sestry (1994)
 • 268. Služba vo farnosti (1994)
 • 269. Charitný domov pre kňazov (1994)
 • 270. Sociálna služba (1995)
 • 271. Dom pre sestry, kúpele (1998)
 • 272. Služba v dome CM (2000)
 • 273. Sociálna služba (2000)
 • 274. Misijná služba vo farnosti (2000)
 • 275. Misijná služba vo farnosti (2000)
 • 276. Fakultná nemocnica (2001)

 

 • 277. Služba vo farnosti (2001)
 • 278. Mobilný hospic (2002)
 • 279. Služba v exercičnom dome (2003)
 • 280. Dom pre sestry (2003)
 • 281. Sociálna služba (2007)
 • 282. ADOS (2007)
 • 283. Sociálna služba (2007)
 • 284. Sociálna služba (2007)
 • 285. Služba vo farnosti (2009)
 • 286. Sociálna služba (2010)
 • 287. Domov dôchodcov (2010)
 • 288. Misijná služba vo farnosti (2011)
 • 289. Misijná služba vo farnosti (2012) od 2011 anex
 • 290. Komunita sv.Vincenta a komunita sv.Lujzy (2014)
 • 291. Seminár pre sestry (2016)
 • 292. Sociálna služba (2018)
 • 293. Sociálna služba (2020)
 • 294. Diecézna charita (2020) od 2019 anex
 • 295. Malacky (2021) Spojená škola, materská škôlka