Bošany

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Prvé sestry prišli do Bošian v roku 1994. Komunitu tvorilo 10 sestier. Pokiaľ sa opravovala budova bývalých detských jaslí, bývali v pastoračnom centre. Sestry boli v mladšom dôchodkovom veku, a tak sa rady zapájali do duchovnej a telesnej služby starým a chorým v ich domoch – prinášali im Eucharistiu, počúvali ich, pomáhali im, čo potrebovali. 

27.septembra 1995 otec kardinál Ján Chryzostom Korec – rodák z Bošian – po dokončení rekonštrukcie posvätil Dom sv. Kataríny Labouré. Dom bol od začiatku určený pre staré a choré sestry, od 1. 9. 2008 prešiel pod správu Slovenskej katolíckej charity. V súčasnosti sa realita komunity mení, preto ju budeme v čase aktualizovať…