Bošany

Prvé sestry prišli do Bošian v roku 1994. Komunitu tvorilo 10 sestier. Pokiaľ sa opravovala budova bývalých detských jaslí, bývali v pastoračnom centre. Sestry boli v mladšom dôchodkovom veku, a tak sa rady zapájali do duchovnej a telesnej služby starým a chorým v ich domoch – prinášali im Eucharistiu, počúvali ich, pomáhali im, čo potrebovali. 

27.septembra 1995 otec kardinál Ján Chryzostom Korec – rodák z Bošian – po dokončení rekonštrukcie posvätil Dom sv. Kataríny Labouré. Dom bol od začiatku určený pre staré a choré sestry, od 1. 9. 2008 prešiel pod správu Slovenskej katolíckej charity.

V súčasnosti tvorí komunitu 26 sestier; z toho 21 je v dôchodkovom veku a 5 mladších sestier spolu so 7-imi civilnými zamestnancami zabezpečujú  zdravotnícku a opatrovateľskú starostlivosť o sestry a celkový chod domu. Staršie sestry sú vďačné, že ešte malými skutkami môžu pomôcť, že sa môžu modliť a obetovať svoje ťažkosti a utrpenia.

Už niekoľko rokov prichádzajú k nám počas letných prázdnin dievčatá na brigádu. Majú možnosť modliť sa spolu s nami a pomáhajú nám pri bežných prácach v dome, ako je upratovanie, žehlenie, či zaváranie. Dievčatá sa rady stretávajú  so staršími sestrami, ktoré im rozprávajú o svojom živote a povolaní.

Náš dom je otvorený pre ľudí; majú možnosť prísť k nám na sv. omšu a pobožnosti do kaplnky, porozprávať sa, požičať si duchovnú literatúru a pod. V prípade potreby a podľa našich možností požičiavame  pomôcky pre chorých (postele, WC-kreslá, invalidné vozíky, atď.) a príležitostne poskytujeme zdravotnícku starostlivosť.

Zapájame sa aj do života farnosti – v nedele prinášame Eucharistiu starým a chorým farníkom a staráme sa o pranie a žehlenie prádla pre farský kostol.

S miestnym klubom dôchodcov sa každoročne zapájame do zbierky „Boj proti hladu“. Staršie sestry sa zúčastňujú niektorých stretnutí, ktoré sa konajú v klube – napr. Štedrá večera, Stretnutia jubilantov.