Bošany

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Prvé sestry prišli do Bošian v roku 1994. V tom čase tvorilo komunitu 10 sestier. Pokiaľ sa opravovala budova bývalých detských jaslí, bývali v pastoračnom centre. Sestry boli v mladšom dôchodkovom veku, a tak sa rady zapájali do duchovnej a telesnej služby starým a chorým v ich domoch – prinášali im Eucharistiu, počúvali ich, pomáhali im, čo potrebovali. 27. septembra 1995 otec kardinál Ján Chryzostom Korec – rodák z Bošian – po dokončení rekonštrukcie posvätil Dom sv. Kataríny Labouré. Dom bol od začiatku určený pre staré a choré sestry, od 1. septembra 2008 prešiel pod správu Slovenskej katolíckej charity. Od 2. októbra 2020, keď bol dom odpredaný, tri sestry prešli dočasne opäť do Farského pastoračného centra. Naďalej pokračujú vo svojej službe. Roznášajú Eucharistiu chorým, pomáhajú pri rozdávaní svätého prijímania v kostole a navštevujú chorých farníkov v ich domácnostiach. Tiež pomáhajú s praním a žehlením kostolného prádla.