Predstavení

Vizitátorka je v provincii prvou, ktorá rozvíja duchovnú a apoštolskú vitalitu. Podnecuje zodpovednosť každej sestry za vernosť povolaniu a nadšenie pre misiu. (por. K 73)

Provinciálny direktor je kňaz Misijnej spoločnosti, ktorý animuje a duchovne sprevádza sestry provincie. (por. K. 75)