s.Františka Sovova a spolusestry

Prvých 10 odvážnych sestier priviedla zo Štajerského Hradca do Nitry sestra Leopoldína Brandis v septembri 1861, aby tu začali dielo evanjelizácie a humanizácie na poli vzdelávania dievčenskej mládeže…  a ošetrovania chorých. Najmä dievčenská mládež naliehavo potrebovala nielen vzdelanie ale i výchovu. Predstavenou komunity bola mladá 24 ročná sestra Františka Sovova.

Hneď od septembra sestry otvorili triedy ľudovej školy s 301 žiačkami a malú nemocničku pre 12 pacientov.

Pre dievčatá, ktoré už ukončili základnú školu, sa otvorila zvláštna trieda na ručné práce.

V ďalšom roku zriadili internát pre žiačky z okolia Nitry. Dievčatá v internáte sa pod vedením sestier zdokonaľovali v cudzích jazykoch: v nemčine, francúzštine, v hre na klavír, na husle, na cimbal…

V októbri 1867 bola otvorená prvá Materská škola pre 3 – 6 ročné dievčatá a chlapcov. V Nitre to vzbudilo pobúrenie: také malé deti trápiť vyučovaním! Prihlásilo sa len do 50 detí. Keď sa však ukázalo s akou radosťou tam deti chodia, ako milo sa zabávajú a pritom sa primerane svojmu veku aj naučia veľa pekného a užitočného, ich počet sa v nasledujúcom roku zvýšil na 180.

V Nitre sa rozhýbal i duchovný život – v kláštornom kostole sa konali duchovné obnovy, mnohé pobožnosti. Oltárny spolok pod vedením sestier pripravoval krásne vyšívané  bohoslužobné rúcha;

– nacvičené spevy jemných dievčenských hlasov pozdvihovali  úroveň bohoslužieb, ktoré ľudia veľmi radi navštevovali.

Hneď od začiatku sestry založili Mariánsku družinu starších dievčat, ktoré už vychodili školu. V pravidelných stretnutiach ich viedli k mravnému a čistému životu a budovali v nich zmysel pre sociálnu činnosť. Pripravovali oblečenie pre chudobné deti. Nacvičovali divadlá, čo samo osebe bolo pre mládež veľmi tvorivé. Výnos z predstavení venovali chudobným.

Keď v roku 1922 bola ustanovená Československá provincia a generálny otec zvolil pre sídlo provincie Nitru, nemohla sa jeho myšlienka zrealizovať, pretože v kláštore bolo sídlo mnohých spolkov a pre rôzne aktivity tam bolo rušno. Nebolo tu miesto pre sídlo provincie – preto sa na čas uchýlili v Trnave.

Sestry zvládali neopísateľne rozsiahle pole činnosti, čo bolo vyčerpávajúce.

Už dávno sa vedelo, že vyučovanie a výchova kráčajú súbežne s veľkými obetami. Sestry mali odvahu odpovedať na všetky výzvy konkrétnej doby.

 

 

 

 

 

 

Zdroj foto: https://www.facebook.com/Klub-priate%C4%BEov-starej-Nitry-171353036211499/photos/, fotoarchív dkl