Zelený škapuliar

Zelený škapuliar je darom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre záchranu hriešnikov. Zverila nám ho Nebeská Matka prostredníctvom sestry Justíny Bisqueyburu, dcéry kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul v roku 1840.

Sestra Justína Biskeyburu sa narodila v r. 1817 vo Franúzsku. V rodine dostala dobrú kresťanskú výchovu. Boh mal s ňou veľké plány a ona pohotovo odpovedala na volanie milosti. Ako 22-ročná vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Tam sa jej viackrát zjavila Panna Mária. Po ukončení formácie bola sestra Justína poslaná do Blangy, kde vyučovala v tamojšej škole.

Prvé zjavenie

Sestra Justína mala prvé zjavenie 28. januára 1840 v seminári v Paríži  na Rue du bac počas duchovných cvičení. Duchovné cvičenia sa konali v sále, ktorá sa nachá-dzala nad kaplnkou. Bol tam oltár a na ňom socha Panny Márie, ktorá bola veľmi stará a vzácna pre dcéry kresťanskej lásky. Keď sa sestra Justína vrúcne modlila pred touto sochou, zrazu uvidela Pannu Máriu. Mala oblečené dlhé biele šaty siahajúce k bosým nohám, bledomodrý plášť, po plecia rozpustené vlasy bez závoja. Ruky držala na srdci, z ktorého vychádzali žiariace lúče. Bola nebesky krásna. Na konci duchovných cvičení a viackrát počas seminára, predovšetkým na  mariánske sviatky, sa  toto zjavenie opakovalo. Myslela si však, že je určené len na jej nábožnú úctu k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Zjavenie Zeleného škapuliara

8. septembra 1840, na sviatok narodenia Panny Márie, mala sestra Justína počas rozjímania znova zjavenie. V tom čase už bola oblečená v rúchu dcér kresťanskej lásky a pôsobila v Blangy. Panna Mária sa jej zjavila tak, ako ju videla prvýkrát. V pravej ruke držala svoje srdce, z ktorého vychádzali plamene a v druhej ruke držala na špeciálnej šnúrke škapuliar zo zelenej látky. Na jednej strane škapuliara bol obraz Panny Márie, na druhej strane bolo zobrazené horiace srdce, z ktorého vychádzali lúče jasnejšie ako slnko a priezračné ako krištáľ. Srdce bolo pre-bodnuté mečom, okolo neho bol nápis:

Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej!

Nad ním vyčnieval zlatý kríž.
„Tento znak má prostredníctvom dcér kresťanskej lásky prispieť k obráteniu hlavne neveriacich a pripraviť ich na dobrú smrť.“
Pri novom zjavení v r. 1846 Panna Mária upresnila:

„Tento škapuliar nie je ako ostatné… Stačí, keď kňaz posvätí škapuliar, a potom ho niektorý hriešnik alebo neveriaci nosí. Možno mu ho dať aj bez jeho vedomia do šiat, do postele, alebo do izby. Nech sa denne pomodlia povzdych uvedený na škapuliari: „Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu našej smrti!“ Ak sa osoba, ktorá nosí škapuliar, nemodlí túto modlitbu, má sa ju miesto nej pomodliť ten, kto jej ho dal. Ku škapuliaru sa viažu mnohé milosti, ktoré sú úmerné stupňu dôvery – to znázorňujú lúče rôznej veľkosti, vychádzajúce zo srdca Presvätej Panny.“

Len čo ľudia bližšie spoznali Zelený škapuliar, rýchlo sa rozšíril a mnohým dušiam sprostredkoval obrátenie a záchranu.
Zjavenie Zeleného škapuliara je jedným z prejavov jej lásky k hriešnikom.
Vyzýva nás, aby sme sa celkom oddali jej Nepoškvrnenému Srdcu a vo svojich srdciach neochvejne dôverovali jej mocnému príhovoru u Pána Boha.
Je dobré poznať Zelený škapuliar, ktorý môže účinne vhodne poslúžiť
– dušiam, o ktoré sa obávame, že ich zlý duch drží vo svojej moci
– chorým, ktorí sú v nebezpečenstve života a  nie sú  zmierení s Pánom Bohom.
Zároveň prosme za tieto drahé duše, aby ich Nepoškvrnené Srdce Panny Márie pomaly premieňalo, priviedlo na cestu pravdy a sprevádzalo do večného života.

Ako používať Zelený škapuliar?

Pri posvätení nie je potrebná žiadna osobitná formulka, ani špeciálna modlitba.
Zelený škapuliar môže posvätiť každý kňaz.
Osoba, ktorú zverujeme Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, ho má mať pri sebe. Ak by sme sa domnievali, že ho osoba neprijme, môžeme ho aj bez jej vedomia dať do šiat, do postele alebo stačí, keď je v izbe. Modlitba je len jedna a stačí, keď sa modlí raz za deň:
Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás teraz i v hodinu smrti našej!

Ak osoba, ktorú chceme priviesť k Bohu, odmieta túto modlitbu alebo už nie je schopná modliť sa ju kvôli vážnemu zdravotnému stavu, je potrebné modliť sa túto modlitbu s dôverou namiesto nej.

Zelený škapuliar sa nerozdáva ľuďom tak bežne ako Zázračná medaila, pretože Panna Mária ho určila špeciálne na obrátenie hriešnikov, zvlášť tých, ktorí sú už  blízko Najvyššieho sudcu, no odmietajú sa zmieriť s ním.

Cirkevné schválenie

Generálny prokurátor Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul  Mons. Borgogno urobil potrebné opatrenia pre obdržanie cirkevného schválenia Zeleného škapuliara. V liste z 3. apríla 1870 píše:

„Informoval som Svätého Otca Pia IX. o Zelenom škapuliari a o milostiach obrátenia niekoľkých zaťatých hriešnikov.  Požiadal ma, aby som mu ukázal jeden Zelený škapuliar. Pozorne si ho poprezeral a povedal:  „Je to pekný náboženský obraz!“ Napokon dodal: „A čo si želáte v tomto ohľade?“ „Nič iné, Svätý Otče, len aby  dcéry kresťanskej lásky mohli tieto škapuliare zhotovovať a rozdávať.“ Pápež Pius IX. láskavo vyhlásil:
„Dajte vedieť týmto dobrým sestrám, že schvaľujem zhotovovanie a rozdávanie Zeleného škapuliara !“

Význam zjavenia

Počas zjavenia 8. septembra 1840 vnútorný hlas sestre Justíne vysvetlil, že Zelený škapuliar má prispievať k obráteniu duší, najmä neveriacich a zároveň im zaručí dobrú smrť .

Má sa zhotovovať a najmä rozdávať s veľkou dôverou.