Janez Strašek – 30.3.

Narodil sa v Slake 11. decembra 1906 v rodine horlivých kresťanov –  rodičom Mlakerovým. Mal dvoch bratov a dve sestry. Základnú školu navštevoval v rokoch 1913 – 1920 v rodnom meste Podetrtek. Na strednú školu chodil v Ľubľane.

Po skúškach na strednej škole vstúpil do interného seminára Misijnej spoločnosti. Po uplynutí jedného roka mu začali štúdia teológie.

Po ich ukončení bol 3. 8. 1933 vysvätený za kňaza.

  1. marca 1935 bol poslaný do Celje, kam cestoval cez Belehrad. V Belehrade bola mladá farnosť, ktorá prežívala kritické obdobie, kvôli svojmu predchodcovi. Strašek ho nahradil ako kaplán i katechéta do 25. augusta 1938, kedy bol poslaný do Kosovskej Mitrovice, kde zastával najskôr funkciu kaplána, katechétu a potom aj farára. Túto službu vykonával od 26. augusta 1938 do 22. júla 1941.
  2. júla 1941 ho nadriadení poslali späť do Belehradu, kde pokračoval v službe do 8. septembra 1946. Medzitým bol stále aj farárom v Kragujevaci a na mieste Nový Kneževac – (Banát).

Počas vojny v Kragujevci Nemci v rámci odplaty proti partizánom, ktorí im spôsobili vážne škody, zabili za dva dni 2 800 rukojemníkov, a to v čase od 21. do 23. októbra 1941. Medzi nimi mal byť aj kňaz Strašek. Avšak nemecký veliteľ  ho napokon zachránil. Dňa 8. septembra 1946 bol potom menovaný a inštalovaný za farára vo Sveticiach pri Karlovci.

Po vražde ozaljského farára spravoval farnosť v Ozalj aj páter Ján Strašek CM, ale nie na dlho.

Na Kvetnú nedeľu 30. marca 1947 celebroval sv. omšu v Ozalj. Ešte zavčasu sa vracal do Svetíc, keď pri ceste narazil na svojich dvoch vrahov, ktorí na neho čakali ukrytí v lese. Zastrelili ho poľovníckou puškou a zasypali vetvami.  No pravdepodobne Janez ešte dlhšiu dobu žil, keďže mnohé poranenia naznačovali, že sa pokúšal prežiť a bojoval o život. Dobili ho preto palicou a keď bol už takmer mŕtvy, nechali ho v kríkoch. Janez Strašek je považovaný za skutočného mučeníka. Pochovaný bol v Sveticiach.

Záhrebský kardinál v krátkom čase začal „super martýrsky proces“.