Malacky

Annex Malacky, ktorý bol oficiálne otvorený 22. augusta 2021, je pridruženou komunitou Bratislavy. Tvoria ho zatiaľ len 2 sestry, ktoré pôsobia na cirkevnej Spojenej škole sv. Františka z Assisi. Jedna sestra pôsobí v škôlke, druhá učí slovenský jazyk a dejepis na 2. stupni ZŠ a na gymnáziu spomínanej školy.