Malacky

Komunita Malacky bola otvorená 1.11.2022. Tvoria ju 3 sestry. Dve z nich pôsobia na cirkevnej Spojenej škole sv. Františka z Assisi. Jedna sestra pôsobí v škôlke. Druhá učí slovenský jazyk a dejepis v škole, vedie školský zbor a venuje sa sprevádzaniu mládeže na stretkách ZMM v Malackách aj na iných akciách Združenia na západnom Slovensku. Tretia sestra navštevuje starších ľudí v Dome sociálnych služieb, kde ich duchovne sprevádza a poskytuje im službu ucha. Taktiež navštevuje aj starších ľudí v ich domovoch, kde im pomáha s domácimi prácami. Sestry sa aktívne zapájajú do života farnosti, pomáhajú službou lektorov a mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania. Príležitostne prispievajú chudobným rodinám materiálnou pomocou.