Šaľa

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Komunita sestier v Šali vznikla v roku 1954 a pôsobili v nej tri sestry v civili. V roku 1990 prijali rúcho a boli poslané do komunity v Pezinku. Činnosť komunity v Šali tak bola na krátky čas prerušená. V roku 2004 sa komunita opäť obnovila. Sestry slúžili v diecéznej opatrovateľskej službe. V súčasnosti sú sestry otvorené pre potreby vo farnosti. Prinášame sväté prijímanie chorým a starým ľuďom do ich príbytkov. Navštevujeme ich a poslúžime im. V Šali sú tri zariadenia sociálnych služieb do ktorých tiež prinášame Eucharistiu ako posilu pre klientov. V týchto zariadeniach tiež pomáhame pri príprave svätej omše. Raz týždenne pomáhame v centre „Humanita“, kde sa triedi obnosené šatstvo a vydáva chudobným.