Šaľa

V súčasnosti tvoria komunitu tri sestry. Počiatky pôsobenia DKL v Šali, siahajú do čias hlbokej totality v roku 1954. Sestry pracovali v civilnom zamestnaní v nemocnici, v lekárni a v banke. Po páde totality na istý čas opustili misiu a znova sa vrátili do Šale, už oblečené do rehoľného rúcha v roku 2003. Začali pracovať v arcidiecéznej charite v podomovej službe ako opatrovateľky.

Dnes sú otvorené pre potreby farnosti, v ktorej žijú. Ako mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania, prinášajú eucharistického Krista chorým a starším ľuďom do ich príbytkov. V meste sú tri zariadenia pre seniorov, ktoré pravidelne navštevujú a klientom prinášajú Eucharistiu a slová povzbudenia. Angažujú sa v centre „Humanita“ triedením a rozdávaním obnoseného šatstva ľuďom, ktorí to potrebujú.

Sestry spolupracujú s Komunitou Kráľovnej Pokoja v Močenku. Slúžia v zariadení sociálnych služieb zdravotne (mentálne a telesne) postihnutým ľuďom a seniorom v Kaštieli Močenok. Záleží im na tom, aby duch sv. Vincenta žil na mieste kde pôsobia a pracujú. Láskou Ježiša Krista ukrižovaného, ktorá ich pohýna, chcú zapáliť svet tam, kde ich poslala Božia Prozreteľnosť.