Omsk

Našu komunitu tvoria 4 sestry. Vznikla 19.04.2011 ako druhá komunita Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na území Ruskej federácie. Pôsobíme v dvoch katolíckych farnostiach. Svoju činnosť sme zamerali na duchovnú pomoc vo farnostiach a odľahlých filiálkach (dediny vzdialené okolo 80 km od Omska) a na pomoc a podporu miestnej charity, ktorá je teritoriálne najväčšia v Rusku.
Našou prvoradou starosťou je pomoc kňazom pri aktivizovaní života v obidvoch farnostiach. Vo farnostiach v meste sa pravidelne zúčastňujeme na liturgii,  s farskými ženami organizujeme čistenie kostolov a okolia, máme na starosti výzdobu kostolov a organizáciu sviatkov s farníkmi. Katechizujeme niekoľko skupín detí rôzneho veku, v prázdninovom období robíme detské tábory, pomáhame pri vedení mládeže k zodpovednosti, k dobrovoľnej službe v našich projektoch v charite a k angažovaniu sa na živote vo farnosti. 
Zúčastňujeme sa na stretnutiach dôchodcov v klube sv. Simeona a Anny, máme patronát nad domovom pre dôchodcov – katolíkov v dedine Serebropolie. Taktiež navštevujeme filiálky, s cieľom katechizovať, pomôcť pri liturgii, povzbudiť osamelých veriacich na dedinách.
V  miestnej  Charite duchovne sprevádzame a organizujeme duchovné stretnutia s kňazmi pre zamestnancov a dobrovoľníkov – miestnych aj zo zahraničia. Spolu s Charitou pomáhame potravinovými balíkmi ľuďom chorým na TBC.  Pripravené  potraviny potom rozvážame do  TUB dispansérov, kde ich pacienti dostávajú, keď si prídu pre lieky.
Pozdvihnúť dôstojnosť človeka hospitalizovaným bezdomovcom na sociálnom oddelení v mestskej nemocnici sa snažíme ich návštevou niekoľkokrát za mesiac, aby sme im zabezpečili hygienu, náviky rehabilitácie, sprevádzanie pri zomieraní. Ponúkame im službu počúvania, požičiavame literatúru, prichádzame s programom a drobnými darčekmi na sviatky.
Pre osamelých ľudí a ľudí s psychickými poruchami, ktorí prichádzajú denne na obed do sociálnej jedálne, vytvárame prostredie prijatia a socializácie. Organizujeme voľnočasové aktivity: psychoterapeutickú skupinu, tvorivé dielne, výlety, domáce kino, oslavy narodenín. V kresťanskej skupine, formou zdieľania a počúvania sa navzájom posilňujeme vo viere.
Od pondelka do piatku chodievame k bezdomovcom pri železničnej stanici, kde im ošetrujeme rany, dávame potrebné lieky, oblečenie a obuv, pomáhame pri výdaji teplého jedla. Tiež majú možnosť ísť sa  osprchovať a prezliecť  do čistého oblečenia v zariadení Charity. Na veľké sviatky prichádzame spolu s kňazom, aby sme ich duchovne povzbudili a  spolu  s dobrovoľníkmi pre   nich pripravujeme program a sladké balíčky.