Brno – Tyršova

V súčasnej dobe tvoria komunitu Brno – Tyršova 3 sestry. Naše komunita, která vznikla v roce 1982, se nachází na území farnosti Královo Pole. V komunitě jsme vděčné, že můžeme žít ze silné tradice provincie, která má stále ještě značný modlitební potenciál starých a nemocných sester. Dále vnímáme kladně tu skutečnost, že žijeme uprostřed civilní společnosti v řadovém domku na ulici, kde jsme jedni z mnohých.Službu uskutečňujeme v těchto oblastech: – pastorační (kaplanská) služba v brněnských nemocnicích
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Doléčovací rehabilitační oddělení Nový Lískovec
Úrazová nemocnice
Dětská nemocnice
Masarykův onkologický ústav
Vojenská nemocnice  – částečně
Organizace a vedení kurzu pro dobrovolníky v pastoraci nemocných a seniorů
– pastorace vysokoškolské mládeže
služba v zařízení pro studenty vysokých škol
evidence přihlášených k přípravě na iniciační svátosti– (křest, biřmování, eucharistie)
pravidelná setkávání a vedení katecheze
organizace a účast na duchovních obnovách pro katechumeny a biřmovance
spolupráce s „Radou vysokoškolského katolického hnutí“
– služba osamoceným lidem (podle jejich potřeb)
– přijetí všech, kteří k nám přicházejí
– duchovní podpora laiků a spolupracovníků
podpora rodin s více dětmi (materiální, spirituální …)
– tábory pro děti z početných rodin a spolupráce s koordinátorkou SMM