Stará Boleslav

Komunitu ve Staré Boleslavi tvoří 6 sester. Tři sestry pracují v Domově sv. Václava, kde spolu s civilními zaměstnanci slouží věkem pokročilým obyvatelům.  Jedna sestra slouží nemocným v nemocnici Na Bulovce v Praze na interním oddělení. Další sestra pracuje v terénní službě pod Arcidiecézní charitou. Nejstarší členka naši komunity pečuje o naši zahrádku a květinky.

Kromě toho se věnujeme i ostatním skupinám potřebných.

V r. 2015 začal projekt sv. Vincenc, který spočívá ve zprostředkování ubytování ve stavebních buňkách pro starší a nemocné muže, kteří byli dříve bez domova. Snažíme se jim vytvořit podmínky pro nové vykročení do života, pro zvýšení jejich důstojnosti a učení se nést odpovědnost. Starají se zde o ovečky, shánějí si dřevo na topení v kamnech v buňkách, pomáháme jim zprostředkovat vyřízení potřebných dokumentů a dávek.
Díky Národní potravinové sbírce, do které jsme se před několika roky zapojily, jsme měly možnost poznat sociálně slabé rodiny a jedince, které žijí v nouzi. Jsme s nimi v pravidelném kontaktu a pomáháme jim. Právě proto vzniknul v r. 2019 projekt sv. Luisa – centrum pomoci rodinám. Díky němu se dostává materiální pomoci potřebným – matkám samoživitelkám, sociálně slabým jedincům, ale zvláště rodinám, které jsou v nouzi. Jednou týdně v odpoledních hodinách zde spolu s dobrovolníky dáváme potřebným potraviny, drogerii, ošacení, hračky, drobné spotřebiče a jiné předměty denní potřeby, které do centra přinesou dobrodinci. Tato služba funguje pod záštitou farnosti Stará Boleslav.

Rovněž se věnujeme dětem a mladým, kteří k nám přicházejí na Vincentské víkendy. S dětmi míváme setkání a výuku náboženství. Jedna sestra má na starosti Sdružení mariánské mládeže.