Stará Boleslav

Komunitu ve Staré Boleslavi tvoří 6 sester. Pracujeme v Domově sv. Václava, kde spolu s civilními zaměstnanci sloužíme věkem pokročilým obyvatelům. Kromě této hlavní činnosti se věnujeme i ostatním skupinám potřebných.
Nízkoprahové centrum funguje ve Staré Boleslavi pod záštitou Arcidiecézní charity Praha. Svou pomoc poskytuje lidem vyloučeným na okraj společnosti, lidem bez domova, sociálně slabým. V centru je možné dostat teplé jídlo, čaj, vykoupat se a převléknout se do čistého oblečení. Lidé zde dostávají svou důstojnost. Sestry s centrem spolupracují jako dobrovolnice.
Díky Národní potravinové sbírce, do které jsme se před několika roky zapojily, jsme měly možnost poznat sociálně slabé rodiny a jedince, které žijí v nouzi. Jsme s nimi v pravidelném kontaktu a pomáháme jim.
V r. 2015 začal projekt sv. Vincenc, který spočívá ve zprostředkování ubytování ve stavebních buňkách pro starší a nemocné muže, kteří byli dříve bez domova. Snažíme se jim vytvořit podmínky pro nové vykročení do života, pro zvýšení jejich důstojnosti a učení se nést odpovědnost. Starají se zde o ovečky, shánějí si dřevo na topení v kamnech v buňkách, pomáháme jim zprostředkovat vyřízení potřebných dokumentů a dávek.
V r. 2019 vznikl projekt sv. Lujza – centrum pomoci rodinám. Díky němu se dostává materiální pomoci potřebným – matkám samoživitelkám, sociálně slabým jedincům, ale zvláště rodinám, které jsou v nouzi. Jednou týdně v odpoledních hodinách zde spolu s dobrovolníky dáváme potřebným potraviny, drogerii, ošacení, hračky, drobné spotřebiče a jiné předměty denní potřeby, které do centra přinesou dobrodinci. Tato služba funguje pod záštitou farnosti Stará Boleslav.