1950 – 1989

 LEGENDA – Služba sestier

 • 106. Sústreďovací kláštor (1950)
 • 107. Sústreďovací kláštor, charitný dom (1950)
 • 108. Sústreďovací kláštor (1950)
 • 109. Komunita sestier v civile (1950)
 • 110. Domov dôchodcov (1950)
 • 111. Nútené práce (1950)
 • 112. Sestry vo väzbe (1950)
 • 113. Domov dôchodcov (1950)
 • 114. Sústreďovací kláštor (1951)
 • 115. Nútené práce (1951)
 • 116. Komunita sestier v civile (1951)
 • 117. Nútené práce v bavlnárskom závode (1951)
 • 118. Sústreďovací kláštor (1951)
 • 119. Uväznené sestry (1951)
 • 120. Sústreďovací kláštor (1951)
 • 121. Sústreďovací kláštor (1951)
 • 122. Nútené práce v závode Velveta (1951)
 • 123. Sústreďovací kláštor (1952)
 • 124. Internácia (1952)
 • 125. Sústreďovací kláštor, charitný dom (1952)
 • 126. Nútené práce (1953)
 • 127. Nútené práce na Štátnych majetkoch (1953)
 • 128. Nútené práce v závode Seba (1953)
 • 129. Sústreďovací kláštor (1953)
 • 130. Kňazský domov (1953)
 • 131. Sústreďovací kláštor (1953)
 • 132. Charitný dom (1954)
 • 133. Domov dôchodcov (1954)
 • 134. Nútené práce v závode Velveta (1954)
 • 135. Domov dôchodcov vo vile Briggs (1955)
 • 136. Domov dôchodcov (1955)
 • 137. Domov dôchodcov (1955)
 • 138. Sústreďovací kláštor (1955)
 • 139. Komunita sestier v civile (1955)
 • 140. Domov dôchodcov (1955)
 • 141. Domov dôchodcov (1955)
 • 142. Komunita sestier v civile (1955)
 • 143. Domov dôchodcov (1955)
 • 144. Komunita sestier v civile (1955)
 • 145. Domov dôchodcov (1955)
 • 146. Ústav sociálnej starostlivosti (1955)
 • 147. Domov dôchodcov (1955)
 • 148. Domov dôchodcov (1955)
 • 149. Ústav sociálnej starostlivosti (1955)
 • 150. Domov dôchodcov (1955)
 • 151. Domov dôchodcov (1955)
 • 152. Domov dôchodcov (1955)
 • 153. Domov dôchodcov (1955)
 • 154. Ústav sociálnej starostlivosti (1955)
 • 155. Domov dôchodcov (1955)
 • 156. Komunita sestier v civile (1955)
 • 157. Ústav sociálnej starostlivosti (1955)
 • 158. Domov dôchodcov (1955)
 • 159. Domov dôchodcov (1955)
 • 160. Sústreďovací kláštor (1956)
 • 161. Komunita sestier v civile (1956)
 • 162. Ústav sociálnej starostlivosti (1956)
 • 163. Domov dôchodcov (1956)
 • 164. Domov dôchodcov (1956)
 • 165. Sústreďovací kláštor (1956)
 • 166. Domov dôchodcov (1956)
 • 167. Domov dôchodcov (1956)
 • 168. Komunita sestier v civile (1956)
 • 169. Komunita sestier v civile (1958)
 • 170. Domov dôchodcov (1958)
 • 171. Komunita sestier v civile (1958)
 • 172. Domov dôchodcov (1958)
 • 173. Charitný dom pre sestry (1958)
 • 174. Domov dôchodcov (1958)
 • 175. Charitný dom pre sestry (1959)
 • 176. Komunita sestier v civile (1959)
 • 177. Nútené práce (1960)
 • 178. Charitný dom pre sestry (1960)
 • 179. Nútené práce, charitný dom (1960)
 • 180. Komunita sestier v civile (1960)
 • 181. Nútené práce v závode Seba (1961)
 • 182. Nútené práce (1961)
 • 183. Nútené práce v závode Texlen Javor (1961)
 • 184. Domov dôchodcov (1961)
 • 185. Nútené práce v závode Juta (1961)
 • 186. Ústav sociálnej starostlivosti (1962)
 • 187. Komunita sestier v civile (1962)
 • 188. Domov dôchodcov (1963)
 • 189. Komunita sestier v civile (1963)
 • 190. Komunita sestier v civile (1963)
 • 191. Domov dôchodcov (1963)
 • 192. Domov dôchodcov (1964)
 • 193. Komunita sestier v civile (1964)
 • 194. Ústav sociálnej starostlivosti (1965)
 • 195. Charitný domov pre kňazov (1966)
 • 196. Domov dôchodcov (1966)
 • 197. Domov dôchodcov (1967)
 • 198. Služba vo farnosti (1968)
 • 199. Služba vo farnosti (1968)
 • 200. Služba vo farnosti (1968)
 • 201. Ústav sv. Cyrila a Metoda (1968)
 • 202. Služba vo farnosti (1969)
 • 203. Služba vo farnosti (1969)
 • 204. Psychiatrická liečebňa (1969)
 • 205. Psychiatrická liečebňa (1969)
 • 206. Služba vo farnosti (1969)
 • 207. Služba vo farnosti (1969)
 • 208. Služba vo farnosti (1969)
 • 209. Služba vo farnosti (1969)
 • 210. Služba vo farnosti (1969)
 • 211. Provinciálny dom (1969)
 • 212. Seminár pre sestry (1969)
 • 213. Sociálna služba (1969)
 • 214. Sociálna služba (1969)
 • 215. Služba vo farnosti (1969)
 • 216. Služba vo farnosti (1969)
 • 217. Služba vo farnosti (1969)
 • 218. Služba vo farnosti (1969)
 • 219. Služba vo farnosti (1969)
 • 220. Služba vo farnosti (1969)
 • 221. Služba vo farnosti (1969)
 • 222. Služba vo farnosti (1969)
 • 223. Služba vo farnosti (1969)
 • 224. Psychiatrická liečebňa (1969)
 • 225. Ústav sociálnej starostlivosti (1969)
 • 226. Služba vo farnosti (1969)
 • 227. Komunita sestier v civile (1970)
 • 228. Domov dôchodcov (1970)
 • 229. Sociálna služba (1970)
 • 230. Služba vo farnosti (1972)
 • 231. Domov dôchodcov (1976)
 • 232. Sociálna služba vo farnosti (1984)
 • 233. Služba na děkanství (1984)
 • 234. Charitný domov pre sestry (1984)
 • 235. Služba pri pútnickom mieste (1984)
 • 236. Výrobňa hostií pre Čechy (1985)
 • 237. Služba kňazom (1985)
 • 238. Zotavovňa (1987)
 • 239. Charitný domov pre kňazov (1988)
 • 240. Služba vo farnosti (1988)