Boží služobníci

Keď sa začína proces blahorečenia, prvou etapou je byť „Božím služobníkom“. Pre služobníkov Božích, ktorí smerujú k blahorečeniu, sa robí proces na diecéznej rovine (svedectvá a dokumentácia), ktorý je zhrnutý do jedného zväzku (Positio), a ktorý, ak získa priaznivý úsudok Kongregácie pre kauzy svätých, sa ukončí dekrétom, schválený pápežom. Takýto dekrét mučeníkov okamžite povoľuje blahorečenie (mučeníci nepotrebujú zázrak, aby boli blahorečení); pre ostatných Božích služobníkov, bude potrebný zázrak. Vzývanie a modlitba sa musia vzťahovať na jediného Božieho služobníka, aby sme mu potom mohli pripísať mimoriadne a vedecky nevysvetliteľné uzdravenie.