Kontakt

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky
Oravská 10
94901
Nitra
Slovenská republika

email: sekretariat@vincentky.sk
telefón: 037 / 69 206 00

AK CHCETE PODPORIŤ:

  • chudobných, ktorým slúžime a tým činnosť sestier, môžete tak urobiť prostredníctvom účtu v Poštovej banke: Č. účtu: SK67 6500 0000 0000 2022 0932      BIC: POBNSKBA

 

  • sestry, môžete tak urobiť prostredníctvom účtu v OTP banke na č. účtu: SK31 5200 0000 0000 0509 0543   BIC: OTPVSKBX