Kontakt

Spoločnosť dcér kresťanskej lásky
Oravská 10
94901
Nitra
Slovenská republika

email: sekretariat@vincentky.sk
telefón: 037 / 69 206 00

AK CHCETE PODPORIŤ:

  • chudobných, ktorým slúžime a tým činnosť sestier, môžete tak urobiť prostredníctvom účtu v Poštovej banke: Č. účtu: SK67 6500 0000 0000 2022 0932      BIC: POBNSKBA         (PRE POMOC NÚDZNYM NA UKRAJINE PRIPOJTE K DARU VARIABILNÝ SYMBOL V TVARE 999)

 

  • sestry, môžete tak urobiť prostredníctvom účtu v ČSOB banke na č. účtu : SK36 7500 0000 0040 2777 6667, BIC: CEKOSKBX