Martin

Našu Martinskú komunitu tvoria v súčasnosti 3 sestry.
V meste Martin prvé sestry pôsobili v nemocnici, keď ich v roku 1950 vyviezli. V čase totality potom sestry pôsobili v civile. Po páde totalitného režimu sa 1.mája 1990 vrátilo do nemocnice dvanásť našich  sestier .
Mesto Martin sa nachádza v krásnom prostredí Turca a je obklopený horami. Slúžime vo farnosti Martin-mesto v Žilinskej diecéze. Jedna sestra je v dôchodkovom veku a sama potrebuje starostlivosť. Druhá sestra sa o ňu stará  a tretia sestra pracuje ako opatrovateľka v neziskovej organizácii Samaritán. V nedeľu prináša jedna sestra Eucharistiu starým a chorým v meste. Vo farnosti vypomáhame počas slávenia liturgie čítaním Božieho Slova a podávaním svätého prijímania.