Chynorany

V súčasnosti tvoria komunitu 3 sestry. Komunita bola zriadená 15.8.2007 na základe prosby duchovného správcu farnosti. Pôsobia tu aj Spolky kresťanskej lásky. Jej poslaním je podomová služba starým, chorým a opusteným ľuďom v obci a to po duchovnej i po telesnej stránke. Jedna sestra pracuje v nemocnici na oddelení pre dlhodobo chorých. Druhá sestra navštevuje jednu pani v Partizánskom a vypomáha jej svojou službou. Tretia sestra je koordinátorkou Združenia Zázračnej medaily.  Spoločnými silami sa zapájajú do Zbierky Boj proti hladu.

V rámci možností sa sestry zapájajú do života vo farnosti týmito službami:

  • Duchovná služba a rozdávanie sv. prijímania v Domove dôchodcov
  • V nedele roznášanie eucharistie starým a chorým ľuďom vo farnosti
  • Spolupráca s členkami Spolku kresťanskej lásky a Združenia Zázračnej medaily
  • Príležitostné stretnutia s deťmi a mládežou
  • Rozdávanie sv. prijímania v kostole
  • Služba lektoriek počas slúženia sv. omší
  • Služba ucha – zvlášť opusteným – služba vypočuť, povzbudiť a byť nablízku

Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse ako keď žijeme v službe chudobným. Človek nie je bohatý tým čo má, ale tým čo dáva. Ďakujeme za nádhernú príležitosť svedčiť naším životom o bohatstve Božej lásky a odovzdávať radosť v našej službe chudobným.