Chynorany

V súčasnosti tvoria komunitu 4 sestry. Komunita bola zriadená 15.8.2007 na základe prosby duchovného správcu farnosti. Pôsobia tu aj Spolky kresťanskej lásky. Jej poslaním je podomová služba starým, chorým a opusteným ľuďom v obci a to po duchovnej i po telesnej stránke. Jedna sestra pracuje v nemocnici na oddelení pre dlhodobo chorých. Ďalšia sestra vypomáha aj pri opatere starého a chorého kňaza na farskom úrade v Partizánskom.V rámci možností sa sestry zapájajú do života vo farnosti týmito službami:

  • Duchovná služba a rozdávanie sv. prijímania v Domove dôchodcov
  • V nedele roznášanie eucharistie starým a chorým ľuďom v obci
  • Sprevádzanie sv. omší hrou na organe
  • Spolupráca s členkami Spolku kresťanskej lásky
  • Príležitostné stretnutia s deťmi a mládežou

Nemôžeme lepšie pracovať na svojej spáse ako keď žijeme v službe chudobným. Človek nie je bohatý tým čo má, ale tým čo dáva.Ďakujeme za nádhernú príležitosť svedčiť naším životom o bohatstve Božej lásky a odovzdávať radosť v našej službe chudobným.