Deviatnik pred sviatkom sv. Vincenta de Paul

9. DEŇ – Cirkev chudobných

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, verný syn rímskokatolíckej Cirkvi, oroduj za nás!

8. DEŇ – Nové formy otroctva

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, ktorý si aj v otroctve zachoval pravú slobodu, oroduj za nás!

7. DEŇ – Hrôza vojny

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, dôsledný odporca zásad sveta, oroduj za nás!

6. DEŇ – Ježiš prebýva na našich uliciach

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, veľkodušný v rozdávaní almužny chudobným, oroduj za nás!

5. DEŇ – Obnova rodín, ktoré sú v kríze

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, aby sme ťa nasledovali ako verné deti svojho otca, oroduj za nás!

4. DEŇ – Boží ľud, migranti a vysídlení

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, veľmi trpezlivý vo všetkých protivenstvách, oroduj za nás!

3. DEŇ – Naliehavá výzva k svätosti

Modlime sa:

Milostivý Bože, vo svojej dobrote si nás povolal byť evanjelizátormi chudobných, a tak kráčať v šľapajach tvojho milovaného Syna Ježiša Krista a svätého Vincenta de Paul. Áno, povolal si nás, aby sme boli usilovní a odvážni, keď sa ideme postarať o potreby našich trpiacich sestier a bratov. S inšpiráciou tvojho Ducha Svätého nám umožni ohlasovať dobrú zvesť a vydávať svedectvo o tvojom kráľovstve, všade tam, kde slúžime. Tak nebude nikto, kto žije na perifériách sveta, zbavený radostného ohlasovania tajomstva spásy. Keď kontemplujeme tvojho Syna, ktorý žil medzi nami, prejdime od stola Slova a od stola Eucharistie k stolu chudobných a tam, nech sa delíme s inými o Chlieb života. Kiež by sme dokázali efektívne reagovať na výzvy súčasného sveta. O to prosíme v mene Ježiša Krista. Amen

Svätý Vincent, verný nasledovník Kristovho života a jeho čností, oroduj za nás!

2. DEŇ – Evanjelizátori potrebujú byť evanjelizovaní
Modlime sa:
Láskavý Bože, zapáľ naše srdcia túžbou slúžiť ti! Povolal si nás, aby sme evanjelizovali našich blížnych a pracovali v prospech ich spásy v napodobňovaní nášho Pána Ježiša Krista. Pouč nás svojím príkladom a daj nám všetky cnosti, ktoré patria skutočným evanjelizátorom. Naplň nás horlivosťou, aby sme zapálili svet. Vo svojom milosrdenstve nám udeľ tieto milosti, ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätý Vincent, horlivý v modlitbe a evanjelizácii, oroduj za nás!
1. DEŇ – Kristus svätého Vincenta de Paul
Modlime sa:
Láskavý Bože, zapáľ naše srdcia túžbou slúžiť ti! Povolal si nás, aby sme evanjelizovali našich blížnych a pracovali v prospech ich spásy v napodobňovaní nášho Pána Ježiša Krista. Pouč nás svojím príkladom a daj nám všetky cnosti, ktoré patria skutočným evanjelizátorom. Naplň nás horlivosťou, aby sme zapálili svet. Vo svojom milosrdenstve nám udeľ tieto milosti, ty, ktorý žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.
Svätý Vincent, žijúci Duchom Ježiša Krista, oroduj za nás!

🥾🥾 Zajtra začneme deviatnik na počesť svätého Vincenta de Paul svätca lásky. Od 18. do 26. septembra budeme putovať každodennosťou spolu s ním. Pozývame aj teba, otvor svoje srdce a pridaj sa k nám…