Nová kaplnka v Levickej komunite

Dňa 12.9.2023 sa v komunite sestier v Leviciach konala malá rodinná slávnosť –  požehnanie kaplnky, ktorú z poverenia diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, vykonal miestny pán farár Mgr. Martin Felix. Kaplnka je zasvätená Panne Márii. Pri sv. omši koncelebroval provinciálny direktor sestier páter Jozef Mrocek, CM. Na tejto slávnosti sa okrem sestier z miestnej komunity zúčastnili aj sestra Monika Farkašová z Nitry, sestra Agnesa Šurinová z Chynorian a úzky kruh pozvaných hostí. Nech Pán neustále prebýva medzi nami a v nás….