5 dní s vincentkami

Na konci prázdnin v dňoch od 25. do 29. augusta sa v provinciálnom dome v Nitre konala akcia 5 dní s vincentkami. Naše pozvanie prijalo 10 dievčat, ktoré sa nebáli prekročiť brány nášho domu a stráviť s nami čas modlitby, služby i zábavy. Témou týchto dní bola Odvážna žena, zamerali sme sa najmä na odvahu našej zakladateľky sv. Lujzy. Dievčatá zakúsili službu chudobným, pomohli sestrám v dome, stíšili sa pri duchovnej obnove a modlitbách so sestrami, ale aj sa zabavili pri večerných hrách. Spolu sme vytvorili veľmi príjemné spoločenstvo, navzájom sme sa povzbudili a odvážne darovali kúsok zo seba jedna druhej.