Beh za mobilný hospic sv. Lujzy

Dňa 1. septembra 2023 sa aj naše spolusestry – zamestnankyne Mobilného hospicu sv. Lujzy – zúčastnili 2. ročníka “Behu pre mobilný hospic” svojou pomocou pri propagácii a zviditeľnení tejto tak potrebnej služby.

Podujatie sa konalo v Prievidzskom lesoparku. V tomto ročníku bolo 356 registrovaných účastníkov, z toho 156 prihlásených bežalo 5 km trasu a 200 1km trasu.

Cieľom tejto akcie bolo stretnutie sa s príbuznými tých, ktorých sme navštevovali a poskytovali im potrebné služby nášho mobilného hospicu. Tiež sme chceli viac zviditeľniť túto starostlivosť, aby ľudia vnímali, že sme tu pre tých, ktorí trpia bolesťou v závere svojho života.

Nech dobrý Boh požehná všetkých zúčastnených a otvorí srdcia tých, ktorí sú ochotní podporiť tak dobrú vec pre dobro trpiacich!