V Paríži začala sesia mladých sestier

V Materskom dome dcér kresťanskej lásky v Paríži sa začala vincentská sesia sestier od 7 do 10 rokov povolania. Stretli sa tam sestry z 36 provincií z 5 kontinentov sveta, aby v čase od 31. augusta do 29. septembra 2023 zažili medzinárodnosť našej Spoločnosti DKL, spoznávali Ducha i charizmu Spoločnosti, prešli miestami spojenými zo zrodom našej Spoločnosti, miestami kde žili a slúžili naši Zakladatelia, kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily i ďalšie miesta nám tak srdcu blízke. Z našej provincie sa sesie zúčastňuje sr. Lujza spolu so sr. Antóniou – prekladateľkou. Nech je pre všetky sestry tento čas požehnaním, každodenným načieraním z vincentského prameňa, ktorý bude utišovať smäd zúčastnených po odkrývaní našej histórie priamo na miestach s ňou spojených. Nech ústredná myšlienka „Otvorme sa Duchu, aby sme išli a otvorili brány“ pomôže každej sestre rásť v jej osobnom povolaní SLUŽOBNICE.

Viac: https://www.filles-de-la-charite.org/pl/maison-mere-pl/otworzmy-sie-na-ducha-swietego-aby-poszedl-i-otworzyl-bramy/