Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Valériu Annu Jopkovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 15. júla 2024 v Belušských Slatinách, v 91. roku života a 69. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 18.júla 2024 o 10.00 h. na cintoríne v Ladcoch.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Belušských Slatinách.

PROSÍME, ABY STE PAMÄTALI NA ŇU V MODLITBÁCH A PRI NAJSVÄTEJŠEJ OBETI.

Requiescat in pace!

STRETNUTIE MLADÝCH SESTIER EURÓPY

V dňoch od 3. – 11. júla 2024 sa v Paríži koná stretnutie mladých sestier do 15 rokov povolania z celej Európy. Z našej provincie sa sesie zúčastňuje 8 sestier.

Píšu: “Stretli sme sa tu sestry z 12 provincií Európy. Na začiatku sme si navzájom predstavili svoje Provincie a služby. Program je bohatý. Hlbšie sme vnikli do podstaty Synodality. Spolu s Generálnou predstavenou sme sa pozreli na situáciu v Európe a s Generálnym Direktorom sme sa zamýšľali, aká je identita dcéry kresťanskej lásky. Máme priestor spoznávať rôzne kultúry, miesta Paríža, kde pôsobili a slúžili chudobným naši zakladatelia a zdieľať spoločne ťažké i radostné chvíle. Veľkým obohatením sú spoločné modlitby v rôznych jazykoch…”

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Karitas Máriu Gáborovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 28. júna 2024 v Nitre, v 89. roku života a 70. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v utorok 2. júla 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Nitre.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!

Duchovná obnova pre dievčatá

11 dievčat prijalo pozvanie na stíšenie sa počas duchovnej obnovy, ktorá sa konala v dňoch 14.-16.6. v našom provinciálnom dome. Viedol ju páter Jozef Noga, CM, ktorý dal dievčatám mnoho podnetov na zamyslenie. Otváral im horizonty pravého šťastia na Božej ceste, pozýval ich k hľadania svojho povolania i k hlbokej osobnej či spoločnej modlitbe. Zdôraznil, že láska znamená urobiť druhého šťastnejším. Nechýbali sväté omše, adorácia, modlitba breviára, ale druhý večer dievčatá so sestrami vytvorili aj radostné spoločenstvo na prechádzke so zmrzlinou:)
Nech ich Pán všetky vedie po svojich cestách lásky…

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Alžbetu Annu Drahošovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 1. júna 2024 v Nitre, v 78. roku života a 54. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v stredu 5. júna 2024 o 10.00 h. na Mestskom cintoríne v Nitre.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Nitre.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!

Vincentský víkend v Nitre

9 mladých ľudí opäť prijalo naše pozvanie  a stretli sa počas víkendu 17.-19.5. na vincentskom víkende v Nitre. Okrem spoločných modlitieb, hier a rozhovorov zakúsili najmä službu chudobným. Zahrali sa s deťmi v rómskej osade, porozprávali sa so staršími ľuďmi v domove dôchodcov a pomodlili sa s ľuďmi bez domova. Mladí sa dozvedeli aj o Turíčnom svetle sv. Lujzy a večernú vigíliu Turíc prežili v adorácii zameranej na Ducha Svätého. Sme rady, že mladým môžeme pomôcť objavovať krásu služby Kristovi v chudobných.

Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Juvenciu Alžbetu Solnicovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 2. mája 2024 v Belušských Slatinách, v 93. roku života a 74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude v pondelok 6. mája 2024 o 15.00 h. na cintoríne v Ladcoch.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Belušských Slatinách.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!

Apríl v Starej Boleslavi

Mesiac apríl bol pre našu komunitu veľmi pestrý.

V sobotu 6.4. sa konala v našej farnosti duchovna obnova pre našich spolupracovníkov, dobrovoľníkov, rodiny,… Obnovu sme začali sv. omšou, ktorú do prevádzali deti svojím spevom. Prednášky si pripravil P. Janko Jakubovič, cm na tému kráľ Dávid.

Bol to požehnaný čas pre každého z nás.

O týždeň v sobotu 13.4. nás čakala národná potravinová zbierka. Počas celého dňa sme v Tescu vyberali potraviny a drogériu pre rodiny v zlej sociálnej situácii.

Tento rok sme vyzbierali 843 kg. Tieto potraviny spolu s drogériou sme potom rozdávali rodinám. Veľké ďakujem patrí všetkým naším darcom, ale hlavne i naším dobrovoľníkom, ktorí nám pomáhali.

Ani 20.4. sme sa nenudili, zorganizovali sme v Centru pomoci rodinám sv.Lujzy s našimi dobrovoľníkmi bazárek. Rodinky počas celého dňa mohli prísť a vybrať si to čo potrebujú. I napriek zlému počasiu bola účasť veľká a veľa veci sa rozdalo.

Záver mesiaca patril duchovnej obnove pre mladých. 27.4. k nám prišlo 10 mladých, aby sa spoločne povzbudili a načerpali, ale i poslúžili. Témou duch. obnovy bola sv. Katarína a zázračná medaila. Mladí sa dozvedeli o živote sv. Kataríny a jej zjaveniach, stretli sa so sestričkami a po obede spoločne pomohli upratať jeden z kostolíkov.

Formačný deň starších sestier v Belušských Slatinách.

V stredu 10.4 2024 zavítali do našej komunity sestra vizitátorka Damiána a sestra asistentka Monika, aby staršie sestričky informovali, čo všetko sa udialo v našej provincii v uplynulom roku a čo nás čaká v tomto roku. Spolu sme slávili modlitbovou pripomienkou 400. rokov Turíčneho svetla sv. Lujzy. Sestra Damiána poďakovala sestričkám za ich trpezlivosť, dobrotu, úsmev, ktorý zdobí ich tvár, dobré slovo, ktoré vyslovia napriek svojim bolestiam, keď prežívajú ťažké dní. To je ich vychádzanie a prichádzanie. Vychádzanie k druhým a návrat k Ježišovi. Keď takýmto spôsobom prinášame život, žijeme stále svoje duchovné materstvo. Váš život je stále plodný. To Ježiš vás robí plodnými aj v utrpení, v starobe aj v chorobe. Každá sestrička si prevzala z ruky sestry Damiány zapálené svetlo ako symbol Ducha Svätého a od sestry Moniky Turíčne svetlo sv. Lujzy. Sestričky sa poďakovali za peknú slávnosť, za to že mali možnosť vidieť a počuť ako žije naša provincia. Sľúbili, že sa budú modliť za budúcnosť Spoločnosti a za vernosť charizme našich Zakladateľov.