Nová kaplnka v Levickej komunite

Dňa 12.9.2023 sa v komunite sestier v Leviciach konala malá rodinná slávnosť –  požehnanie kaplnky, ktorú z poverenia diecézneho biskupa Mons. Mariána Chovanca, vykonal miestny pán farár Mgr. Martin Felix. Kaplnka je zasvätená Panne Márii. Pri sv. omši koncelebroval provinciálny direktor sestier páter Jozef Mrocek, CM. Na tejto slávnosti sa okrem sestier z miestnej komunity zúčastnili aj sestra Monika Farkašová z Nitry, sestra Agnesa Šurinová z Chynorian a úzky kruh pozvaných hostí. Nech Pán neustále prebýva medzi nami a v nás….

5 dní s vincentkami

Na konci prázdnin v dňoch od 25. do 29. augusta sa v provinciálnom dome v Nitre konala akcia 5 dní s vincentkami. Naše pozvanie prijalo 10 dievčat, ktoré sa nebáli prekročiť brány nášho domu a stráviť s nami čas modlitby, služby i zábavy. Témou týchto dní bola Odvážna žena, zamerali sme sa najmä na odvahu našej zakladateľky sv. Lujzy. Dievčatá zakúsili službu chudobným, pomohli sestrám v dome, stíšili sa pri duchovnej obnove a modlitbách so sestrami, ale aj sa zabavili pri večerných hrách. Spolu sme vytvorili veľmi príjemné spoločenstvo, navzájom sme sa povzbudili a odvážne darovali kúsok zo seba jedna druhej.

Beh za mobilný hospic sv. Lujzy

Dňa 1. septembra 2023 sa aj naše spolusestry – zamestnankyne Mobilného hospicu sv. Lujzy – zúčastnili 2. ročníka “Behu pre mobilný hospic” svojou pomocou pri propagácii a zviditeľnení tejto tak potrebnej služby.

Podujatie sa konalo v Prievidzskom lesoparku. V tomto ročníku bolo 356 registrovaných účastníkov, z toho 156 prihlásených bežalo 5 km trasu a 200 1km trasu.

Cieľom tejto akcie bolo stretnutie sa s príbuznými tých, ktorých sme navštevovali a poskytovali im potrebné služby nášho mobilného hospicu. Tiež sme chceli viac zviditeľniť túto starostlivosť, aby ľudia vnímali, že sme tu pre tých, ktorí trpia bolesťou v závere svojho života.

Nech dobrý Boh požehná všetkých zúčastnených a otvorí srdcia tých, ktorí sú ochotní podporiť tak dobrú vec pre dobro trpiacich!

V Paríži začala sesia mladých sestier

V Materskom dome dcér kresťanskej lásky v Paríži sa začala vincentská sesia sestier od 7 do 10 rokov povolania. Stretli sa tam sestry z 36 provincií z 5 kontinentov sveta, aby v čase od 31. augusta do 29. septembra 2023 zažili medzinárodnosť našej Spoločnosti DKL, spoznávali Ducha i charizmu Spoločnosti, prešli miestami spojenými zo zrodom našej Spoločnosti, miestami kde žili a slúžili naši Zakladatelia, kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily i ďalšie miesta nám tak srdcu blízke. Z našej provincie sa sesie zúčastňuje sr. Lujza spolu so sr. Antóniou – prekladateľkou. Nech je pre všetky sestry tento čas požehnaním, každodenným načieraním z vincentského prameňa, ktorý bude utišovať smäd zúčastnených po odkrývaní našej histórie priamo na miestach s ňou spojených. Nech ústredná myšlienka „Otvorme sa Duchu, aby sme išli a otvorili brány“ pomôže každej sestre rásť v jej osobnom povolaní SLUŽOBNICE.

Viac: https://www.filles-de-la-charite.org/pl/maison-mere-pl/otworzmy-sie-na-ducha-swietego-aby-poszedl-i-otworzyl-bramy/

V Martine sa zapojili do zbierky Boj proti hladu

Naše spolusestry Martinskej komunity začiatok i koniec prázdnin využili na predaj medovníkových srdiečok, ktorými už tradične na Slovensku „Bojujeme proti hladu.“ Spoločnými silami s členkami ZZM, NZSKL a mladými zo ZMM napiekli a zabalili srdiečka, ktoré potom 2. júla ponúkli farníkom v kostole Sedembolestnej Panny Márie a 28. augusta v kostole sv. Martina. Nech dobrý Boh odmení každého dobrodincu, ktorý svojou účasťou pomohol našim chudobným.

Duchovná obnova v Belušských Slatinách

V dňoch 25.8 – 27.8.2023 sme mali v našej komunite duchovnú obnovu. Keďže tento rok slávime 400. výročie Turíčneho svetla sv. Lujzy, téma tejto obnovy bola zameraná na život a službu sv. Lujzy. Touto obnovou sestry sprevádzal vdp. Roman Haško. Sestry sa počas prednášok povzbudili, keď si uvedomovali, že: “Nájdenie Božej vôle vždy vyžaduje vieru v nemožné a detskú dôveru v Boha. Boh si vždy vyberal obyčajných ľudí, aby vykonali neobyčajné činy. Použil si mužov, ženy, starých, mladých, vzdelaných i nevzdelaných. Ale všetci mali niečo spoločné: každý z nich bol povolaný vykonať niečo väčšie, než bol on sám. Podobne aj sv. Lujza, hoci prežívala ťažkosti, ale bola pripravená počúvať a presne rozoznať, čo je pre ňu Božia vôľa. Svojím spôsobom povedala “Nech sa mi stane podľa tvojho slova.” Toto svetlo Turíc ju sprevádzalo celý život.“ Keďže v komunite máme viac sestier pokročilých vekom, mnohé z nich zaujala odvaha prijať Ježišov kríž podľa vzoru našej Zakladateľky. “Boh, ktorý mi udelil toľko milosti, mi dal pochopiť, že je to jeho svätá vôľa, aby som k nemu išla cez kríž. Ježišov kríž v nás dokáže usmrtiť zlé veci, dokáže nás premeniť. Pane, prosíme ťa, aby sa ti každý z nás mohol naplno odvďačiť za tvoj kríž. Odvďačiť tým, že ti bude blízko.“ Ďakujeme za tento požehnaný čas, ktorý sme mohli prežiť v Božej blízkosti spolu so sv. Lujzou.

Vzácna návšteva Mobilného hospicu sv. Kataríny Labouré

Vo štvrtok 10.8.2023 popoludní navštívila prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová náš Mobilný hospic v Bratislave. V jeho sídle sa stretla so sestrami a zamestnancami Občianskeho združenia Slnečnica Slovensko. Po privítaní a predstavení všetkých zúčastnených hostí sa stretnutie nieslo v pokojnom duchu otvorenej diskusie. Jej témou bola konkrétna pomoc štátu zariadeniam s paliatívnou starostlivosťou nevyliečiteľne chorým v terminálnom štádiu ochorenia.

Sestra Adriana o tomto stretnutí napísala:

“Každé stretnutie zahŕňa v sebe vzájomné obohatenie, výmenu nielen názorov, skúseností, ale i darov. Možno sme zvyknutí, že sme autoritou nasycovaní mnohými informáciami,  povinnosťami, reflexiami. Toto netradičné stretnutie dýchalo atmosférou záujmu, v duchu otázky, ktorú položila pani prezidentka, a ktorá sa opakovala vo viacerých variáciách – v čom môže byť štát nápomocný pri rozvoji paliativnej hospicovej starostlivosti.

Diskusia ňou samotnou animovaná v konkrétnych aspektoch odhaľovala úskalia, na ktoré reagovala veľmi pozorne. Adresné dotazy očakávali konkrétne odpovede. Popri organizačných, profesijných kategóriách nezabudla ani na oblasť najzákladnejšiu – osobná ľudská konfrontácia s realitou ohraničenosti života,  so smrťou.
Vo mne stretnutie s pani prezidentkou zanechalo stopu ľudskosti, empatie, počúvania, prekvapivého postoja pomoci a podpory, ktorú ako hlava štátu ponúka pre pomoc občanom.
Ďakujeme za návštevu, veľmi si ju vážime.”

Stretnutia sa zúčastnili aj provinciálni predstavení sr. Damiána Poláková – vizitátorka a o. Jozef Mrocek, CM provinciálny direktor. Prezidentka Zuzana Čaputová sa na záver poďakovala zamestnancom a sestrám, pričom vyzdvihla ich službu, ktorú poskytujú nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim v ich prirodzenom domácom prostredí.

“Rodinné prázdniny s Bohom”

V dňoch 7.-10.augusta sme boli spolu s rodičmi a deťmi našej farnosti na chate za mestom Omsk, kde sme spolu prežili krásne chvíle na tzv. Rodinných prázdninách s Bohom. Program bol pripravený ako pre deti, tak i pre rodičov. Deti v tomto tábore sprevádzal Malý princ, ktorému sa deti snažili priblížiť čo znamená rodina, a aké hodnoty prináša. Tiež sa Malý princ od detí dozvedel, čo je láska.

Rodičia sa zúčastnili aktivít s naším otcom Vadimom, kde sa spolu zamýšľali nad modlitbou, spoločným životom v rodinách a tiež sa delili o svoje skúsenosti. Každý deň sme chválili Pána pri spoločnej rannej i večer modlitbe a samozrejme pri sv. omši. Boh sa naozaj o nás staral ako milovaný Otec a poslal nám nádherné počasie. Domov sme sa vrátili síce unavení, no plní radosti a tešíme sa na ďalší spoločný tábor. 🙂