Zriadenie komunity v Rožňave

V nedeľu 27. septembra, na sviatok nášho svätého Zakladateľa, Vincenta de Paul, bola v meste Rožňave otvorená nová komunita.

Na slávnostnú svätú omšu, ktorú slúžil dp. Roman Haško z Košíc, prišli i naše tri spolusestry z košickej komunity, ku ktorej doteraz patril tento pridružený dom, a spestrili bohoslužbu spevom a hudbou. O. Roman nás vo svojej homílii povzbudil tromi bodmi – ako to robieval sv. Vincent, a to: vernosťou v modlitbe, láskou k chudobným a pozornosťou k spoločenstvu.

Po sv. omši nám sestra vizitátorka, sr. Damiána, prečítala dekrét zriadenia komunity a pripomenula začiatky tohto nového diela v prospech tých najnúdznejších v tomto kraji. Pri sviatočne prestretom stole sme sa občerstvili na tele, ale i na duchu veselými spomienkami.

Jedna sestra pracuje v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého ako katechétka a dve sestry pracujú v Diecéznej charite Rožňava v službe ľuďom bez domova. Sestry sa venujú aj iným núdznym v meste a v okolí, zvlášť rómskym deťom. Vyprosujme Božie požehnanie pre život a službu našich sestier na tomto novom pôsobisku.