Duchovní obnova rodin v Brně

Letos jsme vyrazili po delší covidové pauze na poutní místo Hostýn na duchovní obnovu rodin. Dorazilo devět rodin s celkovým počtem 45 členů. I přes nemalou dopravní zácpu na dálnici jsme se sešli na večeři a zahájili program obnovy. Ve společenském sále jsme se navzájem představili a povídali si do pozdějšího večera.

Ráno nás čekala výborná snídaně, společná modlitba a mše svatá v místní bazilice. Před obědem jsme se setkali na přednášce o.Janka na téma hranice v manželství. O tom jsme pak mohli v poledním klidu rozjímat.

Odpoledne nás vytáhli sluneční paprsky na křížovou cestu. Ta byla pro určená hlavně pro děti, aby se zamysleli nad vztahem mezi kamarády. A aby uvažovali o velké Boží lásce, která se pro nás obětovala na kříži skrze pana Ježíše, abychom byli šťastní a jednou se všichni setkali v nebi.

Po večeři jsme se setkali na diskusi s o.Jankem, který nám obětavě odpovídal na naše otázky v oblasti víry, manželství a života s Bohem.

Poslední den naší obnovy jsme oslavili společnou mši svatou s o. Arcibiskupem. A poté růžencem s dětmi v okolní přírodě. Nakonec jsme dětem rozdali sladké odměnu za účast na obnově a programu a po obědě sbalily kufříky a vyrazili do našich domovů, obohacení o krásné rodinné zážitky, obdařeni milostmi p.Marie Hostýnské a pevnou nadějí, že Bůh nás miluje a pečuje o naše rodinky.

Už při pořádání této duchovní obnovy jsem byla přesvědčená, že nás Bůh volá k načerpání sil a prohloubení přátelství ve farní rodině, s velkou přímluvou p. Marie Hostýnské, neonemocněl ani jediný účastník a sešli jsme se v plném počtu. I přesto, že  okolo řádí mnoho viróz a obzvláště děti jsou na náchylnější k nemocem. Děkuji Bohu za čas strávený s lidmi podobného smyšlení. Je to velké povzbuzení při následování Krista a nesení všech těžkosti každodenní rodinného života. Celou obnovou nás také doprovázela sestra Margita z naší farnosti, která nás podpořila dobrou náladou, úsměvem a obětovala své bolesti a nemoc za naše posvěcení a upevnění vztahů v rodině. Kéž ji to Pan odplatí a posiluje ji v nemoci a žehná její činnosti ve farnosti. Příští rok se budeme opět těšit na další setkání!