Stretnutie so Ženíchom

Pán a Darca života povolal do večnosti sestru Gemmu Máriu Danišovú dcéru kresťanskej lásky.

Zomrela 18. januára 2024 v Mendryke, v 93. roku života

74. roku služby Bohu a blížnym vo svätom povolaní.

Posledná rozlúčka so zosnulou bude vo štvrtok 25. januára 2024 o 10.00 h. na cintoríne vo Svitavách.

Po pohrebných obradoch bude sv. omša v kaplnke DKL v Mendryke.

Prosíme, aby ste pamätali na ňu v modlitbách a pri najsvätejšej obeti.

Requiescat in pace!