Sestrička Bohuslava ďakuje za 95 rokov života

Aj v dnešný deň sa môžme spojiť v modlitbe za našu spolusestru  s. Bohuslavu, ktorá dnes Bohu ďakuje za svojich 95 rokov života. Nech ju Pán i naďalej sprevádza svojím požehnaním a napĺňa potrebnými darmi a milosťami.